Програми вступних випробовувань та творчих конкурсів

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Програма фахового вступного випробування з теорії та методики фізичного виховання для вступу на навчання на І курс за скороченим терміном навчання, рівень вищої освіти «бакалавр»,  спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) денна, заочна форми навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Програма фахового вступного випробування перевірка фізичних здібностей для вступу на навчання на ІІ, ІІІ курс за нормативним терміном навчання, рівень вищої освіти «бакалавр», спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) денна, заочна форми навчання

Програма фахового іспиту теорія та методика фізичного виховання для вступу на навчання за рівнем вищої освіти «магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) денної, заочної форм навчання на основі рівня вищої освіти «бакалавр», ОКР «спеціаліст» (інші спеціальності)

 

ПЕДАГОГІКА

Програма фахового вступного іспиту з педагогіки (ІІ курс за нормативним терміном, денна форма навчання) спеціальність 231 Соціальна робота

Програма фахового вступного іспиту із соціальної педагогіки (ІІІ курс за нормативним терміном, денна форма навчання) спеціальність 231 Соціальна робота

Програма додаткового вступного випробування із педагогіки за рівнем вищої освіти «магістр» для всіх спеціальностей (денна, заочна форми навчання)

 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Програма фахового іспиту з основного музичного інструменту для вступників за ступенем вищої освіти бакалавр спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) для зарахування на навчання на І курс за скороченим терміном

Програма фахового іспиту «Перевірка музичних здібностей» для вступників за ступенем вищої освіти бакалавр спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) для зарахування на навчання на ІІ-III курс за нормативним терміном

Програма з фахового іспиту (музичне мистецтво з методикою навчання) для навчання за рівнем вищої освіти „магістр” спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) денної, заочної форм навчання на основі рівня вищої освіти бакалавра або ОКР спеціаліста

Програма додаткового вступного випробування (співбесіда з фаху (музичне мистецтво)) для вступників за ступенем вищої освіти «магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (споріднені та інші спеціальності)

 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Програма для фахового вступного випробовування (педагогічний малюнк) для вступу на І курс за скороченим терміном навчання на спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) для здобуття ступеня бакалавра (денна, заочна форми навчання)

Програма для фахового вступного випробовування (перевірка художніх здібностей) для вступу на ІІ курс за нормативним терміном навчання на спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) для здобуття ступеня бакалавра (денна, заочна форми навчання)

Програма для фахового вступного випробовування (перевірка художніх здібностей) для вступу на IІІ курс за нормативним терміном навчання на спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) для здобуття ступеня бакалавра (денна, заочна форми навчання)


БІОЛОГІЯ

Програма вступного випробування з біології (для вступників на базі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі  в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість зовнішнього незалежного оцінювання)

Програма фахового вступного випробування з біології (ІІ курс, ІІІ курс за нормативним терміном)

Програма  співбесіди з біології ( для вступників на базі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі  в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди)

Програма додаткового вступного випробування з біології (співбесіда) для вступників з інших спеціальностей на здобуття ступеня вищої освіти “магістр” за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія) на основі ступеня вищої освіти “бакалавр” та освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” (денна та заочна форми навчання)

Програма фахового іспиту (біологія, екологія та методика їх навчання) на здобуття ступеня вищої освіти магістрза спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія) на основі ступеня вищої освіти бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст(денна та заочна форми навчання)

Програма вступного випробування з географії (для вступників на базі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі  в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість зовнішнього незалежного оцінювання)

Програма співбесіди з географії ( для вступників на базі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі  в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ З ГЕОГРАФІЇ

Програма фахового вступного випробування  з екології для вступу на ІІ курс за нормативним терміном на здобуття ступеня вищої освіти бакалаврза спеціальністю  101 Екологія на базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)


ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Програма фахового вступного випробування  «ОСНОВ ТЕХНОЛОГІЙ» для спеціальності 014 Середня освіта {Трудове навчання та технологи), рівень вищої освіти «бакалавр», (II курс III курс за нормативним терміном навчання, денна та заочна форми навчання)

Програма фахового вступного випробування з «Деревообробки» для спеціальності 015 Професійна освіта (Деревообробка), рівень вищої освіти «бакалавр», (II курс за нормативним терміном навчання, денна та заочна форми навчання)

Програма фахового іспиту із «ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ» для спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), рівень вищої освіти «магістр», (І курс за нормативним терміном навчання, денна та заочна форми навчання)

Програма додаткового вступного випробування  (співбесіда з фаху (німецька мова)) для вступників з інших спеціальностей спеціальність 014 Середня освіта  (Трудове навчання та технології) рівень вищої освіти «магістр» (для вступників з інших спеціальностей)


ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Програма фахового вступного випробування Дошкільна педагогіка з фаховими методиками для вступу на навчання на І курс  за скороченим терміном навчання, рівень вищої освіти «бакалавр», спеціальність 012 Дошкільна освіта денна, заочна форми навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Програма фахового вступного випробування з педагогіки для вступу на навчання на ІІ, ІІІ курс за нормативним терміном навчання, рівень вищої освіти «бакалавр», спеціальність 012 Дошкільна освіта, спеціальність 013 Початкова освіта денна, заочна форми навчання

Програма фахового іспиту Дошкільна педагогіка з фаховими методиками для вступу на навчання за рівнем вищої освіти «магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта денної, заочної форм навчання на основі рівня вищої освіти «бакалавр», ОКР «спеціаліст»


ІНОЗЕМНА МОВА

Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська) (на базі повної загальної середньої освіти) галузь: 01 Освіта/Педагогіка спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) для здобуття рівня вищої освіти бакалавра (для вступників, які не складали ЗНО)

Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська) рівень вищої освіти «бакалавр» галузь: 01 Освіта/Педагогіка спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (для вступу на ІІ, ІІІ курс за нормативним терміном навчання)

Програма проведення співбесіди з англійської мови для вступників на базі повної загальної середньої освіти спеціальність 014 «Середня освіта (мова і література (англійська))» рівень вищої освіти «бакалавр»

Програма вступного випробування з іноземної мови (німецька) (на базі повної загальної середньої освіти) галузь: 01 Освіта/Педагогіка спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) для здобуття рівня вищої освіти бакалавра(для вступників, які не складали ЗНО)

Програма вступного випробування з іноземної мови (німецька) рівень вищої освіти «бакалавр» галузь: 01 Освіта/Педагогіка спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) (для вступу на ІІ, ІІІ курс за нормативним терміном навчання)

Програма проведення співбесіди з німецької мови для вступників на базі повної загальної середньої освіти спеціальність 014 «Середня освіта (мова і література (німецька))» рівень вищої освіти «бакалавр»

Програма фахового іспиту (англійська мова з методикою викладання) зі спеціальності 014 «Середня освіта (мова і література (англійська))» для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

Програма фахового іспиту (німецька мова з методикою викладання) зі спеціальності 014 «Середня освіта (мова і література (німецька))» для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

Програма додаткового вступного випробування  (співбесіда з фаху (англійська мова)) для вступників з інших спеціальностей спеціальність 014 «Середня освіта (мова і література (англійська))» рівень вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

Програма додаткового вступного випробування  (співбесіда з фаху (німецька мова)) для вступників з інших спеціальностей спеціальність 014 «Середня освіта (мова і література (німецька))» рівень вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

Програма вступного тестового іспиту з іноземної мови (англійська) для вступу на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти для всіх спеціальностей на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

Програма вступного тестового іспиту з іноземної мови (німецька) для вступу на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти для всіх спеціальностей на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

Програма вступного тестового іспиту з іноземної мови (французька) для вступу на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти для всіх спеціальностей на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

Програма фахового випробування зі спеціальності 014 «Середня освіта (українська мова і література)» для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

Програма співбесіди зі спеціальності 014 «Середня освіта (українська мова і література)» для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

 
Галерея
galery 26
galery 26galery 26
На даний момент 469 гостей на сайті