«ДЕНЬ» ПРО 200-ЛІТТЯ ЛІЦЕЮ

Щоденна Всеукраїнська газета «День» опублікувала статтю ректора Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка, професора Афанасія Ломаковича «Унікальний ліцей у Кременці», присвячену 200-літтю вищої школи на Волині. У статті наголошується, що витоки вищої освіти на Волині йдуть від школи-філії Києво-Могилянської академії в 17 столітті у Кременці і серед них важливе місце займає Волинський ліцей 1819-1833 рр. Автор демонструє, що функціонування всіх навчальних закладів – історичних попередників нашої академії сприяло поширенню грамотності серед населення і підвищенню культурно-мистецького рівня громадського життя регіону, і наголошує, що саме через заклади освіти національна духовна культура отримувала імпульс для оновлення та поступального розвитку у точці перетину з культурами інших народів.

Історична вагомість Волинського ліцею обумовлена впровадженням в освітянську практику прогресивних елементів організації навчального процесу, до яких належить структура управління та моніторинг викладання та навчання, застосування ефективних форм і методів навчання та виховання молоді, формування та повноцінне використання матеріальної бази освітньої діяльності.

Ректор підкреслює, що за змістовим наповненням навчальні програми старших курсів ліцею не уступали навчальним планам і програмам аналогічних курсів і дисциплін тогочасних європейських університетів. Йдеться і про науково-методичну творчість викладачів ліцею, майже кожен з яких мав авторський підручник. Ефективність навчального процесу базувалася на високій дисципліні вихованців та прогресивній методиці викладання предметів, в якій наголос зміщувався на осмислений, аналітичний підхід до змісту конкретного навчального матеріалу. Ліцеїсти не лише здобували необхідні знання, а й набували навиків соціалізації: брали активну участь у громадській та культурно-масовій діяльності. Викладачі ліцею були знаними фахівцями у своїх галузях знання, знаковими постатями на Волині та за її межами.

Автор робить висновок, що педагогічний досвід нашого історичного попередника вартий не тільки вшанування, а й вивчення та використання, бо позитивні надбання у будь-якій сфері діяльності, тим більше в освітянській, виступають фундаментом майбутніх успіхів. Це стало основним лейтмотивом ювілейних заходів, здійснюваних колективом академії.

 
Галерея
Вид на історичний корпус академії
Вид на історичний корпус академіїВид на історичний корпус академії
На даний момент 478 гостей на сайті