Головне меню

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ

Завідувач: Ільєнко Микола Микитович, доктор біологічних наук, професор

Поштова скринька: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

На кафедрі працює 12 науково-педагогічних працівників.

Ільєнко Микола

Микитович

зав.кафедрою

професор, доктор

біологічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Василюк Василь

Миколайович

професор,

доктор медичних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Дух Ольга

Ігорівна

доцент,

кандидат біологічних

наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Зіньковська Наталія

Григорівна

доцент, кандидат

біологічних наук

Цицюра Неля

Іванівна

доцент, кандидат

біологічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Галаган Оксана

Костянтинівна

доцент,

кандидат біологічних

наук

Кратко Ольга

Вікторівна

старший викладач,

кандидат історичних

наук

Бондаренко Тетяна

Євгеніївна

викладач,

кандидат педагогічних

наук

Головатюк

Людмила

Михайлівна

старший викладач,

кандидат біологічних

наук

Тригуба Олена

Василівна

доцент кафедри,

кандидат

сільськогосподарських

наук


Гурська Оксана

Вікторівна

старший викладач,

кандидат

біологічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Михалюк Ілона

Михайлівна

старший викладач,

кандидат біологічних
наук

Гура Антоніна Миколаївна

асистент

Сумісники

 

 

 


Довганюк Ірина Ярославівна

асистент

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

Cтупінь вищої освіти „бакалавр”: ботаніка, мікологія, екологія рослин та тварин, фітонцидологія (лікарські рослини), основи фітоценології, охорона природи, фізіологія рослин, основи  екології, загальна екологія, сільське господарство з основами ґрунтознавства, основи філогенії рослин і тварин, мікробіологія з основами вірусології та імунології, дендрологія, біогеографія, екологічне краєзнавство, зоологія, анатомія людини, анатомія, вікова фізіологія та шкільна гігієна, вікова фізіологія  та валеологія, анатомія, вікова фізіологія та гігієна дітей дошкільного віку, фізіологія людини і тварин, генетика з основами селекції, гістологія з основами цитології та ембріології, валеологія, валеологія харчування, основи здорового способу життя, основи здорового харчування, екологія людини, основи медичних знань, педіатрія, медико-соціальний патронаж, біохімія, хімія органічна, хімія неорганічна, аналітична хімія, фізична і колоїдна хімія, хімія (за професійним спрямуванням), молекулярна біологія, радіобіологія, біотехнологія та генна інженерія, екосистемологія, еволюційне вчення,  основи наукових досліджень, історія біології, методика навчання біології та природознавства, методичні основи шкільного квітківництва та садівництва, методика педагогічного експерименту;

Cтупінь вищої освіти „магістр”: фітосозологія та заповідна справа, живлення, ріст, розвиток та продуктивність рослин, екотоксикологія, актуальні проблеми морфології і фізіології людини, сучасні уявлення про еволюцію органічного світу, основи екологічної антропології, біологічна і соціальна адаптивність людини, молекулярні основи життя, екологічна фізіологія та біохімія, методологія та організація наукових досліджень, методика викладання біології у ЗВО.

На кафедрі діють науково-дослідні лабораторії:

  • Екологічний моніторинг та експериментальна біологія” (керівник – кандидат біологічних наук ,доцент, Цицюра Н.І.);

  • Проблем людини та філософія здоров’я” (керівник – доктор біологічних наук, професор Ільєнко М.М.).

На  їх базі виконуються дослідження за тематикою кандидатських і докторських дисертацій, курсових, та кваліфікаційних робіт, проводяться наукові та методичні семінари, конференції міжнародного та всеукраїнського рівнів тощо.

На базі кафедри у жовтні 2014 році була проведена Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю „Бессерівські природознавчі студії”, присвячена 230-річчю з дня народження видатного природодослідника ХІХ століття Віллібальда Бессера та 205-річю від початку його наукової та педагогічної діяльності у Кременці. У науковому форумі брали участь більше ста фахівців-природознавців із 38 вітчизняних і зарубіжних науково-дослідних інституцій і вищих закладів освіти. За матеріалами ювілейної конференції видавничим центром навчального закладу опубліковано збірник наукових праць „Бессерівські природознавчі студії”.

Студентська науково-дослідна робота на кафедрі є одним із пріоритетних напрямів підготовки спеціалістів високої кваліфікації. За останні роки  на кафедрі сформовано й апробовано ефективну систему підготовки студентів щодо участі в науково-дослідній діяльності. Студентська наукова робота здійснюється через наукове товариство, студентський парламент та науково-дослідні лабораторії навчального закладу.

Кафедра співпрацює з Національними природними парками ,,Кременецькі гори” та ,,Подільські Товтри”, Кременецьким ботанічним садом, Подільською дослідною станцією Тернопільського інституту агропромислового виробництва. В рамках співпраці організовуються і проводяться масові еколого-освітні заходи з учнівською і студентською молоддю регіону, практичні заходи з охорони і збереження довкілля.

Відновлюючи традиції Волинського ліцею, де наприкінці ХІХ століття  всесвітньовідомим ученим, професором ботаніки та зоології В.Г. Бессером було засновано зоологічний кабінет,  викладачами кафедри розпочато створення зоологічного музею, куточка живої природи та пасіки.

Під керівництвом члена Головної редколегії міжнародного загальноєвропейського видання „Atlas florae Europaeae” Чопика В.І. розпочато створення гербарію флори  Західного Поділля, що в подальшому стане науковою скарбницею та цінним матеріалом для подальших наукових досліджень.

На кафедрі облаштовано оранжерею – важливу складову навчально-практичної бази, яка є необхідною для повноцінної підготовки фахівців з біології. Науково-пізнавальне та навчально-практичне значення використання матеріалу оранжереї досить багатопланове: проведення науково-дослідницької роботи викладачів і студентів; виконання дослідів при підготовці курсових, кваліфікаційних робіт; проведення лабораторних занять з ботаніки, фізіології рослин, біогеографії, екології рослин, навчальних практик; організація занять біологічних студентських та учнівських гуртків. І, зрештою, – це цікаве рекреаційне місце, своєрідний оазис краси та затишку в навчальному закладі.

Випускники кафедри працюють в освітніх закладах і установах біологічного, медичного, природоохоронного та сільськогосподарського профілів. Серед них є  директори шкіл, наукові співробітники, кандидати біологічних, сільськогосподарських та історичних наук.

Добрими традиціями кафедри стало проведення фотоконкурсу „Біорізноманіття України”,  „Біологічного брейн-рингу”,  фіточаювання,  виставки квітів,  під час яких студентство  демонструє свою ерудицію та мистецькі здібності.

Традиційно кафедра організовує  низку заходів екологічного напряму: акції з оновлення зелених насаджень, екологічні конкурси, заходи щодо підвищення екосвідомості населення шляхом співпраці з екологічними бригадами загальноосвітніх шкіл міста та  громадськими організаціями.

Наразі кафедра зберігає кращі навчальні, наукові та методичні традиції та розвиває нові, удосконалюючи підготовку кваліфікованих вчителів біології сучасної української школи.

 
Анонси
Галерея
galery 9
galery 9galery 9
На даний момент 279 гостей на сайті