Пошук
Головне меню

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька))

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Робочі програми нормативних освітніх компонентів за 2017-2021 р.р.

Історія України

Історія української культури

Історія освіти на Волині

Філософія

Укранська мова (за професійним спрямуванням)

Анатомія, вікова фізіологія та шкільна гігієна

Інформаційні технології та засоби навчання

Латинська мова

Вступ до мовознавства

Психологія

Педагогіка

Зарубіжна література

Історія німецької мови

Теоретична фонетика німецької мови

Практична фонетика німецької мови (Силабус)

Теоретична граматика німецької мови

Теоретична граматика німецької мови (Силабус)

Стилістика та лінгвостилістичний аналіз тексту

Стилістика німецької мови та лінгвостилістичний аналіз тексту (Силабус)

Лексикологія німецької мови

Методика викладання іноземних мов

Курсова робота з методики викладання іноземних мов/педагогіки/психології

Виробнича (педагогічна) практика

Практика усного та писемного мовлення

Практична фонетика німецької мови

Практична граматика німецької мови

Практична граматика німецької мови (Силабус)

Навчально-педагогічна практика (пробні уроки в ЗЗСО)

Основи корекційної педагогіки та інклюзивної освіти


 

Робочі програми нормативних освітніх компонентів за 2020-2024 р.р.

Вступ до мовознавства

Курсова робота з педагогіки/психології

Методика навчання іноземної мови

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з методики навчання іноземної мови

Навчально-педагогічна практика (ЗЗСО)

Практична фонетика

Пропедевтична практика

Вступ до спеціальності (з елементами пропедевтичної практики)

Виробнича (педагогічна) практика

Інформаційні технології та засоби навчання

Історія освіти на Волині

Психологія

Педагогіка

Технології виховної роботи

Практика з виховної роботи

Практична граматика німецької мови

Практика усного та  писемного мовлення

Виробнича (педагогічна) практика в літніх мовних таборах

Основи корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

Історія України та української культури

Література німецькомовних країн

Загальнотеоретичний курс німецької мови

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Основи науково-педагогічних досліджень


Робочі програми / силабуси вибіркових освітніх компонентів:

Теорія літератури

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Література німецькомовних країн

Практичний курс англійської мови (Рівень А2)

Практичний курс англійської мови (Рівень А2+)

Практичний курс англійської мови (Рівень В1)

Практичний курс англійської мови (Рівень В1+)

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Література англомовних країн

Історія та культура Польщі

Країнознавство англомовних країн

Стилістика німецької мови та лінгвостилістичний аналіз тексту

Компенсаторний курс англійської мови для підготовки до ЄВІ

Практична граматика англійської мови (синтаксис)


Робочі програми нормативних освітніх компонентів за 2016-2020 р.р.

Анатомія, вікова фізіологі та шкільна гігієна

Безпека життєдіяльності

Вступ до мовознавства

Зарубіжна література

Інформаційні технології та засоби навчання

Історія німецької мови

Історія освіти на Волині

Історія України

Історія української культури

Курсова робота з методики викладання іноземних мов

Латинська мова

Лексикологія німецької мови

Методика викладання іноземних мов

Педагогіка

Переддипломна педагогічна практика

Практика усного і писемного мовлення (Силабус)

Практична граматика

Практична фонетика

Пробні уроки в школі

Психологія

Стилістика і лінгвостилістичний аналіз тексту (Силабус)

Теоретична граматика німецької мови (Силабус)

Теоретична фонетика німецької мови

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Загальнотеоретичний курс англійської мови


 

 

 


Теоретична граматика німецької мови (Силабус)

Практична фонетика німецької мови (Силабус)

 
Анонси
Галерея
47
4747
На даний момент 177 гостей на сайті