Головне меню

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька)) 2016-2020 р.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Робочі програми освітніх компонентів за 2016-2020 р.р.

Анатомія, вікова фізіологі та шкільна гігієна

Безпека життєдіяльності

Вступ до мовознавства

Зарубіжна література

Інформаційні технології та засоби навчання

Історія німецької мови

Історія освіти на Волині

Історія України

Історія української культури

Курсова робота з методики викладання іноземних мов

Латинська мова

Лексикологія німецької мови

Методика викладання іноземних мов

Педагогіка

Переддипломна педагогічна практика

Практика усного і писемного мовлення (Силабус)

Практична граматика

Практична фонетика

Пробні уроки в школі

Психологія

Стилістика і лінгвостилістичний аналіз тексту (Силабус)

Теоретична граматика німецької мови (Силабус)

Теоретична фонетика німецької мови

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Філософія


Робочі програми вибіркових дисциплін

Практичний курс польської мови

Практична фонетика англійської мови

Практична граматика англійської мови

Загальнотеоретичний курс англійської мови

Практичний курс англійської мови


 

 

 


 
Галерея
ddk
ddkddk
На даний момент 290 гостей на сайті