Головне меню

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (англійська)) 2016-2020 р.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Робочі програми освітніх компонентів за 2016-2020 р.р.

Анатомія, вікова фізіологі та шкільна гігієна

Безпека життєдіяльності

Вступ до мовознавства

Зарубіжна література

Інформаційні технології та засоби навчання

Історія англійської мови

Історія освіти на Волині

Історія України

Історія української культури

Курсова робота з методки викладаня іноземних мов

Латинська мова

Лексикологія англійської мови

Методика викладання іноземних мов

Педагогіка

Переддипломна педагогічна практика

Практика усного та писемного мовлення (Силабус)

Практична граматика

Практична фонетика

Пробні уроки в школі

Психологія

Стилістика та лінгвостилістичний аналіз тексту (Силабус)

Теоретична граматика англійської мови (Силабус)

Теоретична фонетика англійської мови

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Філософія


 

Робочі програми вибіркових дисциплін

Практичний курс німецької мови

Практична фонетика німецької мови

Загальнотеоретичний курс німецької мови

Практична граматика німецької мови

Практичний курс польської мови

 

 

 

 


 
Галерея
foto 10
foto 10foto 10
На даний момент 263 гостей на сайті