Головне меню

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Бабій Надія

Василівна

завідувач кафедри,

доцент,

кандидат технічних наук

Ломакович Афанасій

Миколайович

професор,

кандидат

фізико-математичних наук,

Заслужений працівник

народної освіти України


Пашечко Михайло Іванович

професор, доктор технічних наук

Курач Микола

Станіславович

доцент,

доктор педагогічних наук

Білосевич Іван

Анатолійович


доцент,

кандидат педагогічних наук

Фурман Олена

Андріївна


доцент,

кандидат

педагогічних наук

Гарматюк

Ростислав

Тарасович

доцент кафедри, кандидат технічнихнаук

Шабага Степан

Богданович

доцент,

кандидат педагогічних наук

Олексюк Марія

Петрівна

доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Омельчук Олександр Васильович

доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Цісарук Віталій Юрійович

доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Саланда Іванна

Петрівна

старший викладач, кандидат технічних наук

Ємець Олександр Павлович

старший викладач

Цимбалюк Юрій Григорович

старший викладач

Кісіль Адрій Миколайович

викладач

Костюченко Альона

Миколаївна


викладач


 


Сумісники


Цідило Іван Миколайович

доцент, доктор педагогічних наук

Галаган Ігор Михайлович

старший викладач, кандидат педагогічних наук

Рац Володимир Олександрович

викладач

Томашівський Сергій Михайлович

асистент

Цісарук Ірина Василівна

асистент

Колектив кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій забезпечує фахову підготовку бакалаврів та магістрів спеціальності 014 Середня освіта, предметних спеціалізації Трудове навчання та технології; Інформатика; спеціальності 015 Проесфна освіта (Деревообробка) а також здійснює викладання навчальних дисциплін технологічного та інформатичного спрямування студентам інших спеціальностей академії.


За час свого існування колектив кафедри створив належну лабораторно-методичну базу відповідного наукового рівня. При кафедрі працюють лабораторії загальної фізики,  обчислювальної техніки, викладання СІТ,  інформаційних технологій, комп'ютерного тестування, технічної творчості,  електротехніки, електромонтажних робіт, машинознавства,  приготування їжі; кабінети електротехніки, методики трудового навчання та технологій, нарисної геометрії та креслення, моделювання та конструювання одягу, безпеки життєдіяльності та охорони праці; майстерні ручної та механічної обробки деревини, ручної та механічної обробки металів, художньої обробки металів, деревини, глини, лози, тканини,  легко оброблюваних матеріалів та швейна майстерня. Матеріальна база зазначених вище лабораторій, кабінетів, майстерень дає можливість повністю здійснювати навчальний процес дисциплін, передбачених навчальним планом.

Вироби студентів та викладачів кафедри демонструються у виставковій залі академії, відомі не тільки в межах міста, а й у західному регіоні України завдяки майстрам народних художніх промислів, викладачам кафедри – Цимбалюку Ю.Г. та Писаренку В.В.

Серед пріоритетів кафедри – поєднання ґрунтовної підготовки студентів з фахових дисциплін та професійне оволодіння сучасними інформаційними технологіями та теорією та методикою технологічної освіти.

Члени кафедри активно займаються науковою діяльністю. Результатом наукової роботи викладачів кафедри є підручники та посібники, численні участі у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, публікації статей, тез доповідей у ВАКівських та регіональних наукових збірниках. На кафедрі ведуться наукові дослідження по темі «Методичні засади професійної підготовки майбутніх вчителів технологій». Дане питання є предметом активного обговорення на міжвузівських та кафедральних методичних семінарах та конференціях.

На кафедрі створені усі необхідні умови для успішного навчання майбутніх вчителів. З кожним роком зростає її технічний потенціал. Для підвищення ефективності навчального процесу на кафедру було придбано мультимедійне обладнання, до послуг студентів електронна бібліотека та швидкісний доступ до Інтернету.

Викладачі кафедри постійно працюють над вдосконаленням навчального процесу у вищій школі, розробляючи різноманітні курси лекцій і знаходячи нові підходи до викладання того чи іншого розділу чи теми навчальних дисциплін.

Нинішнє обличчя кафедри – це солідний науковий і життєвий досвід, помножений на азарт молодих науковців, які прагнуть залишити помітний слід у здобутках  вітчизняної науки та практики підготовки висококваліфікованих педагогів.

 
Галерея
Хелловін
ХелловінХелловін
На даний момент 688 гостей на сайті