Головне меню

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Завідувач: Кравець Любов Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Поштова скринька: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

На кафедрі працює 14 науково-педагогічних працівників.


Кравець Любов Михайлівна

завідувач кафедри

педагогіки та психології,

доцент,

кандидат педагогічних наук

Безносюк Олександр Олексійович

професор, кандидат педагогічних наук

Боднар Марія Богданівна

проректор з навчальної роботи,

доцент, кандидат психологічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Савелюк Наталія

Михайлівна

доцент, доктор

психологічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Корнієнко Софія

Марківна

доцент, кандидат педагогічних наук

Фіголь (Бодруг) Наталія Анатолівна

доцент кафедри,

кандидат педагогічних наук

Терпелюк Володимир Володимирович

доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Долга Тетяна Олександрівна

старший викладач, кандидат психологічних наук

Ярощук Маріанна Володимирівна

кандидат психологічних наук, старший викладач

Мартинюк Віталій Миколайович

старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Бабій Наталія

Богданівна

асистент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду a

Назарук Віта Павлівна

асистент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 

З історії кафедри педагогіки та психології

Кафедра педагогіки та психології, що входить до складу педагогічного факультету, має давні історичні корені, які сягають початків ХІХ століття. Коли у 1940 році Постановою Ради Народних Комісарів на базі колишнього ліцею було відкрито учительський інститут, кафедра педагогіки була організована однією із перших і продовжувала успішно функціонувати після реорганізації навчального закладу в Кременецький педагогічний інститут (1950 р.).

Новий етап історії кафедри розпочався після відродження вищої освіти в Кременці: створення кафедри загальної педагогіки та психології в 2003 році ознаменувало повернення давніх освітніх традицій на волинські терени.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

Cтупінь вищої освіти «бакалавр»:

Нормативна частина: Педагогіка (Педагогіка, Історія педагогіки), Психологія, Психологія (Історія психології), Психологія педагогічна,  Етнопсихологія, Етика соціально-педагогічної діяльності, Прикладні методики (Прикладні методики, Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля, Основи сценарної роботи соціального педагога), Соціально-педагогічна робота з сім’єю (Педагогіка сімейного виховання), Соціальна педагогіка (Соціальна педагогіка, Теорія та історія соціального виховання),  Технології  роботи  соціального  гувернера,  Інноваційні моделі та основи професійної творчості в наданні соціальних послуг, Соціально-педагогічна робота в закладах освіти (Методи соціально-виховної роботи),  Соціальна психологія, Соціальна психологія (Соціалізація особистості), Інноваційні моделі надання освітніх послуг, Соціальна педагогіка, Соціально-педагогічне консультування, Методики соціально-виховної роботи, Соціально-педагогічна робота в закладах освіти, Технології соціально-педагогічної роботи, Менеджмент соціально-педагогічної роботи, Соціально-педагогічне проектування, Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах,  Соціальний супровід сім’ї, Основи профорієнтаційної роботи, Спеціалізовані служби в соціальній сфері, Етика і психологія сімейного життя.

Cтупінь вищої освіти «магістр»: психологія вищої школи, методологія та методика науково-педагогічних досліджень, психологія управління

На нинішній день на кафедрі працюють професор, кандидат педагогічних наук Безносюк О.О., доценти, кандидати психологічних наук – М.Б. Боднар, Н.М. Савелюк, старші викладачі, кандидати психологічних наук Т.О. Долга, С.М. Лабінська, доценти, кандидати педагогічних наук – Л.М. Кравець, , С.М. Корнієнко, старші викладачі, кандидати педагогічних наук В.М. Мартинюк, В.В. Терпелюк, Н.А. Фіголь (Бодруг), асистенти І.Ф. Макогін (Лизун), В.П. Назарук, Н.Б. Бабій, М.В. Ярощук, А.О. Прус.

Нещодавно успішно захистили кандидатські дисертації викладач Т.В. Бешок зі спеціальності 13.00.04 –  теорія та методика професійної освіти  на тему: «Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх учителів»; старший викладач В.В. Терпелюк  зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка  на тему: «Соціально-педагогічна профілактика віктимної поведінки підлітків – учнів загальноосвітніх шкіл».

Доцент, кандидат психологічних наук Н.М. Савелюк завершила роботу над докторською дисертацією: «Психологія розуміння релігійного дискурсу» 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (пройдено передзахист на міжкафедральному семінарі   Східноєвропейського національного університету імені  Лесі Українки 21.12.2017 р.).

Над власними дисертаційними дослідженнями працюють В.П. Назарук («Психологія формування екологічної культури підлітків»), Н.Б. Бабій («Етнопсихологічні уявлення як чинник формування особистості в дошкільному віці»), І.Ф. Лизун («Соціальна адаптація підлітків із сімей трудових мігрантів в умовах загальноосвітнього навчального закладу»).

Серед найвагоміших доробків науково-педагогічних працівників кафедри – монографії: «Етнопсихологічні особливості самоактуалізації студентської молоді» (М.Б. Боднар, 2007 р.), «Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Уласа Самчука» (Н.В. Приймас, 2012 р.), «Психологія розуміння релігійного дискурсу» (Н.М. Савелюк 2017 р.); навчальні посібники: «Етнопсихологія» (М.Б. Боднар, 2013 р.), «Психологія педагогічна» (Н.М. Савелюк, 2013 р.); навчально-методичні посібники: «Виховання духовності в учнів підліткового та юнацького віку» (Н.М. Савелюк, 2010 р.), «Виховання духовності особистості» (Н.М. Савелюк, 2011 р.); «Батьківські збори у початкових класах: зміст та методика проведення» (С.М. Корнієнко, Л.П. Кодлюк, 2010 р.), «Сім’я і дитячий садок – одна родина»  (С.М. Корнієнко, С. Корнієнко, 2012 р.), «Літературне виховання у початковій школі» (Н.В. Приймас, 2014 р.), Етнопсихологія (Контент навчальної дисципліни) (М. Б. Боднар, 2018 р.).

На кафедрі діють науково-дослідні лабораторії:

- «Креативна педагогіка та зв'язки з громадкістю» ( керівник –   доцент, кандидат педагогічних наук Данильчук Л.О.);
- «Особистість і соціум» (керівник – старший викладач, кандидат педагогічних наук Мартинюк В.М.).

На  їх базі виконуються дослідження за тематикою кандидатських і докторських дисертацій, курсових та кваліфікаційних робіт, проводяться наукові та методичні семінари, конференції міжнародного та всеукраїнського рівнів тощо.

Кожного місяця кафедра проводить науково-методичні та практичні семінари, учасники яких виступають із повідомленнями, ознайомлюють присутніх із своїми досягненнями, обговорюють актуальні проблеми розвитку педагогічної і психологічної наук, висловлюють власні міркування стосовно проблем та перспектив в освітній сфері.

Науково-методичний семінар «Робімо добро, поки маємо час»

Районний науково-практичний семінар «Психологічні аспекти формування громадянської та національної самосвідомості учнівської молоді»

Науково-практичний семінар «Вплив засобів масової інформації на свідомість і поведінку людини»

Усі викладачі кафедри постійно працюють над професійно-особистісним самовдосконаленням, вагомою складовою якого виступає систематичне ознайомлення з актуальними досягненнями психолого-педагогічної науки та втілення її інновацій у практику освітньо-виховного процесу вищої школи.

Викладачі кафедри педагогіки та психології працюють над комплексною науковою темою  «Психолго-педагогічні засади формування особистості сучасного педагога», результати досліджень систематично обговорюються на конференціях різних рівнів та опубліковуються у фахових виданнях.

Важливою формою професійного педагогічного спілкування є науково-методичні семінари, які регулярно проводяться кафедрою. Учасники семінарів виступають із повідомленнями, ознайомлюють присутніх зі своїми досягненнями, обговорюють актуальні проблеми розвитку педагогічної науки, висловлюють власні міркування стосовно проблем та перспектив в освітній сфері.

Науково-педагогічні працівники кафедри є активними учасниками міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Географія конференційної діяльності викладачів упродовж останніх років – Донецьк, Житомир, Івано-Франківськ, Євпаторія, Київ, Луцьк, Ніжин, Одеса, Полтава, Рівне, Севастополь, Тернопіль, Умань, Чернівці. Під їх керівництвом студенти беруть участь у вузівських олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

Науково-педагогічні працівники співпрацюють із загальноосвітніми навчальними закладами, зокрема із Горинською ЗОШ та  Тилявським НВК. З метою профорієнтаційної роботи проводяться зустрічі з учнями. Для підвищення кваліфікації педагогічних працівників організовуються різноманітні інноваційні навчально-виховні заходи.

Кафедрою забезпечується викладання більше 40 навчальних дисциплін. Основними серед них є психологія, педагогіка, вікова психологія, педагогічна психологія, соціальна психологія, соціальна педагогіка, історія педагогіки.

 

Діяльність кафедри спрямована також у напрямку патріотичного виховання студентської молоді. Організовуються флеш-моби, проводяться патріотичні та благодійні акції на підтримку військовослужбовців, воїнів АТО.

З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів та реалізації їх творчих здібностей проводяться олімпіади із фахових дисциплін, що дає змогу виявити, відібрати та підтримати обдаровану студентську молодь.

Сприянню впровадження авторських концептуальних підходів до організації освітнього процесу служить проведення студентських педагогічних читань, присвячених Г. Коллонтаю, Т. Чацькому, К. Ушинському, В. Сухомлинському, У. Самчуку та іншим відомим постатям.

Активна робота у напрямку гармонійного виховання студентської молоді  здійснюється кураторами груп, зміст якої охоплює різнобічний спектр виховних завдань та форм їх реалізації.

Кафедра генерує ідеї особистісно орієнтованого підходу до підготовки вчителя національної школи, використання інноваційних технологій у сучасному освітньому просторі.

 
Галерея
Вид на історичний корпус академії
Вид на історичний корпус академіїВид на історичний корпус академії
На даний момент 318 гостей на сайті