КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Завідувач кафедрою: Фасолько Тетяна Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Поштова скринька: kogpa.doshk@ukr.net

Фасолько Тетяна Степанівна

зав.кафедрою, кандидат педагогічних наук, доцент

Бенера Валентина Єфремівна

професор, доктор педагогічних наук

Врочинська Людмила Ігорівна

доцент, кандидат педагогічних наук

Павелко Вікторія Вікторівна

доцент, кандидат педагогічних наук

Онищук Ірина Анатоліївна

доцент, кандидат педагогічних наук

Приймас Наталія Володимирівна

доцент, кандидат

педагогічних наук


Бешок Тетяна Віталіївна

старший викладач, кандидат педагогічних наук

Легін Вікторія Борисівна

старший викладач, кандидат педагогічних наук

Доманюк Оксана Михайлівна

асистент

Тимош Юлія Володимирівна

асистент

Швець Оксана

Вікторівна

асистент

Навчальні дисципліни:

Ступінь вищої освіти «бакалавр»: вступ до спеціальності, педагогіка дошкільна, психологія дитяча, основи природознавства з методикою, основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва, теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти, теорія і методика музичного виховання, методика ознайомлення дітей з суспільним довкіллям, педагогічна творчість, основи дефектології та логопедії, психологія дитячої творчості, інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті, методика навчання природознавства, виховання дітей в різновікових групах.

Ступінь вищої освіти «магістр»: інноваційна діяльність організатора дошкільної освіти, методика викладання дитячої психології, методика викладання дошкільної педагогіки, організаційно-управлінська діяльність у дошкільній освіті, сучасні технології викладання фахових методик, психолого-педагогічний тренінг, імідж  сучасного педагога.

Кафедра теорії та методики дошкільної освіти бере свій початок від циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін, яка існувала у Кременецькому педагогічному училищі, педагогічному коледжі, згодом – гуманітарно-педагогічному інституті ім.Тараса Шевченка.

1 грудня 2016 року відбулась реорганізація кафедри у кафедру теорії і методики дошкільної та початкової освіти. Це відкрило нові перспективи розширення освітньої діяльності за спеціальностями та освітніми рівнями.

Сьогодні кафедра теорії і методики дошкільної та початкової освіти є провідним структурним підрозділом педагогічного факультету і випусковою зі спеціальності «Дошкільна освіта».

Наукові інтереси викладачів кафедри зосереджені навколо колективної теми «Пріоритетні напрямки розвитку сучасної дошкільної та початкової освіти», у контексті якої захищено 5 кандидатських дисертації (Фасолько Т.С., Врочинська Л.І., Онищук І.А., В.В.Павелко, Легін В.Б.), тривають наукові дослідження на здобуття наукового ступеня доктора (Фасолько Т.С., Онищук І.А) та кандидата наук (Тимош Ю.В., Швець О.В., Доманюк О.М.).

Результати наукових пошуків викладачів кафедри відображені в наукових та навчально-методичних працях. З-поміж них – монографії, навчальні та методичні посібники для студентів вищих навчальних закладів (проф. Бенера В.Є., доц. Фасолько Т.С., доц. Врочинська Л.І., доц. Онищук І.А., доц. Приймас Н.В., доц. Майхрук М.І., ст. викл. Бешок Т.В.), наукові статті у фахових виданнях України з проблем сучасної педагогічної та психологічної наук.

Педагогічним працівникам дошкільних закладів різних регіонів України добре відомі методичні посібники Майхрука М.І., Яловської О.О., Бочелюк О.І., періодичні журнали «Буквинки-Веселинки» та «Абетка», авторами завдань до яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Навчально-методичні посібники

Кафедрою налагоджено обмін досвідом навчально-методичної роботи та встановлено наукові зв’язки зі спорідненими кафедрами провідних вищих навчальних закладів України: Рівненським державним гуманітарним університетом, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Луганським національним університетом ім.Тараса Шевченка, Ніжинським національним педагогічним університетом ім.М.Гоголя.

Налагоджено науково-методичні зв’язки з Інститутом проблем виховання НАПН України. Науково-педагогічні працівники кафедри доц. І.А.Онищук, О.О.Яловська є співавторами другого видання державної  програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі».

У 2010 р. започаткована співпраця із Педагогічним університетом імені Комісії народної освіти (м. Краків, Польща), у рамках якої частково реалізовано (2012 р.) та заплановано проведення спільних міжнародних наукових конференцій, обмін досвідом з метою вивчення особливостей підготовки фахівців за напрямом «Дошкільна освіта», прилучення до європейського освітнього простору.

Презентація книги

Міжнародна конференція

Студентська науково-дослідна робота визначена кафедрою як один із пріоритетних напрямів. Вона реалізується через діяльність наукових гуртків «Світ дитинства» (кер. – доц. Фасолько Т.С.), «Інсайт» (кер. – доц. Онищук І.А.), студентських проблемних груп ( кер. – доц.Майхрук М.І., Бочелюк О.І., Яловська О.О.). Результатом цієї роботи є багаточисельні публікації студентів у збірниках наукових праць, участь кафедри як співорганізатора у проведенні всеукраїнських наукових конференцій, підготовка студентів до участі у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Майстер клас з виготовлення іграшки

Семінар

Кафедра розвиває зв’язки із дошкільними навчальними закладами міста, району, реалізуючи програму «Академія – базовий дошкільний заклад». Традиційними стали проведення кафедрою методичних семінарів для педагогічних працівників ДНЗ району.

Підтримуючи давні традиції дошкільництва на Кременеччині, кафедра і надалі забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців-дошкільників, здатних втілювати в життя ідеї сучасної дошкільної освіти в умовах її реформування.

 
Анонси
Галерея
Педагогічна практика в літніх оздоровчих таборах
Педагогічна практика в літніх оздоровчих таборахПедагогічна практика в літніх оздоровчих таборах
На даний момент 406 гостей на сайті