Пошук
Головне меню

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ І МЕТОДИК ЇХ НАВЧАННЯ

 

Поштова скринька: angl.kaf.kogpa@gmail.com

На кафедрі працюють 16 науково-педагогічних працівників:

Кучер Василь Васильович

завідувач кафедри

доцент, кандидат філологічних наук

Глотов Олександр Леонідович

професор,

доктор філологічних

наук

Чик Денис Чабович

професор, доктор філологічних наук

 

Янков Анатолій

Вікторович

доцент,

кандидат

філологічних наук

Марунько Орися

Адамівна

доцент,

кандидат філологічних

наук

 

Клак Інна Євгеніївна

доцент,

кандидат педагогічних наук

Сиротюк Микола Васильович

доцент, кандидат педагогічних  наук

Яценюк Надія

Іванівна

доцент,

кандидат педагогічних

наук

Семегин

Тетяна Станіславівна

доцент,

кандидат

філологічних наук

Дирибало Оксана

Іванівна

кандидат філологічних наук,

старший викладач

Долга Тетяна

Олександрівна

старший викладач, кандидат психологічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Google Академія

Янусь Наталя Володимирівна

кандидат

філологічних наук,

викладач

Данік Надія Андріївна

асистент

 

 

 


 

Сумісники

Ломакович Валентина Ярославівна

доцент,

кандидат

філологічних наук

 

Декретна відпустка

Хом'як Ольга Василівна

кандидат філологічних наук,

старший викладач


 

Кафедра забезпечує підготовку вчителів англійської, німецької мови за ступенями вищої освіти «бакалавр» і «магістр» та вчителів польської мови за ступенем вищої освіти «бакалавр». Освітній процес на кафедрі забезпечують 16 науково-педагогічних працівників, серед яких: 2 доктори наук, 13 кандидатів наук, з них 11 – доценти

Кафедра забезпечує викладання таких освітніх компонентів:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Практика усного та писемного мовлення, практична граматика англійської мови, практична фонетика англійської мови, вступ до спеціальності (з елементами пропедевтичної практики), вступ до мовознавства, історія англійської мови, стилістика та лінгвостилістичний аналіз тексту, лексикологія англійської мови, методика навчання іноземних мов, теоретична граматика англійської мови, теоретична фонетика англійської мови, загальнотеоретичний курс англійської мови, література англомовних країн, лінгвокраїнознавство англомовних країн, різні види педагогічних практик (пропедевтична, навчально-педагогічна (пробні уроки в школі), виробнича (педагогічна)) та інші.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

практичний курс англійської/німецької мови, методика навчання іноземних мов у старшій школі, порівняльне літературознавство, виробнича (педагогічна) практика, основи англомовного/німецькомовного академічного письма, ділова англомовна/німецькомовна комунікація, практичний курс польської мови, лінгвокогнітивний аналіз тексту (англійська/німецька мова), основи когнітивної лінгвістики, інновації у словниковому складі англійської мови, лінгвокраїнознавство англомовних/німецькомовних країн, вступ до жанрології, контрастивна граматика англійської та української мов, польський політичний та медійний дискурс, сучасна польська література, сучасне польське мистецтво, сучасна англомовна/німецькомовна література, порівняльна типологія англійської/німецької та української мов, контрастивна стилістика англійської/німецької та української мов, комунікативна лінгвістика, порівняльна лексикологія англійської/німецької та української мов, стилістика англійської/німецької мови, загальнотеоретичний курс англійської/німецької мови, лексикологія англійської/німецької мови, історія англійської/німецької мови, теоретична граматика англійської/німецької мови, теоретична фонетика англійської/німецької мов та ін.

За спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)):

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Практика усного та писемного мовлення, практична граматика німецької мови, практична фонетика німецької мови, вступ до спеціальності (з елементами пропедевтичної практики), вступ до мовознавства, історія німецької мови, стилістика та лінгвостилістичний аналіз тексту, лексикологія німецької мови, методика навчання іноземних мов, теоретична граматика німецької мови, теоретична фонетика німецької мови, загальнотеоретичний курс німецької мови, література німецькомовних країн, лінгвокраїнознавство німецькомовних країн, різні види педагогічних практик (пропедевтична, навчально-педагогічна (пробні уроки в школі), виробнича (педагогічна)) та інші.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Практичний курс німецької мови, практичний курс англійської мови, методика навчання іноземних мов у старшій школі, порівняльне літературознавство, виробнича (педагогічна) практика, основи англомовного/німецькомовного академічного письма, ділова англомовна/німецькомовна комунікація, практичний курс польської мови, лінгвокогнітивний аналіз тексту (англійська/німецька мова), основи когнітивної лінгвістики, інновації у словниковому складі англійської мови, лінгвокраїнознавство англомовних країн, вступ до жанрології, контрастивна граматика англійської та української мов, польський політичний та медійний дискурс, сучасна польська література, сучасне польське мистецтво, сучасна англомовна/німецькомовна література, порівняльна типологія німецької та української мов, контрастивна стилістика німецької та української мов, комунікативна лінгвістика, порівняльна лексикологія німецької та української мов, стилістика англійської мови, загальнотеоретичний курс англійської мови, лексикологія англійської мови, історія англійської мови, теоретична граматика англійської мови, теоретична фонетика англійської мови та ін.

За спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (польська))

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Сучасна польська мова, методика навчання польської мови, практична фонетика польської мови, практична граматика польської мови, література Польщі, історія і культура Польщі, лінгвокраїнознавство Польщі, загальнотеоретичний курс польської мови, розмовний курс польської мови та інші.

Інтерес до вивчення іноземних мов у навчальному закладі простежувався ще у Волинській гімназії (ліцеї), для викладання яких запрошували кращих знавців мов європейських університетів та носіїв мови. Пізніше у Кременецькому ліцеї (початок ХХ ст.) поглиблено вивчали німецьку, французьку та латинські мови. У перші роки становлення закладу іноземні мови викладали В. Міллер, Е. Тарльовська, Е. Слонікевич, Е. Ястребська (німецька мова); Е. Шміль (французька та німецька мова), В. Грабовська-Столєтова, В. Колчинська, Г. Ліпковська, Я. Понятовська, Є. Сокольнічка, Я. Вигард-Гальштайн, Е. Францішек (французька мова).

Традиції вивчення романо-германських мов продовжились у Кременецькому учительському (педагогічному) інституті. Навколо завідувачки кафедри Т. Іванової об’єдналися висококваліфіковані фахівці: Г. Бесараб – викладач англійської мови, З. Александрова, Г. Підіпригора – викладачі німецької мови.

Колектив кафедри іноземних мов і методик їх навчання – це творча команда однодумців, які мають значний науковий потенціал та прагнуть професійного самовдосконалення. Науково-педагогічні працівники спрямовують свою діяльність на відточення лінгводидактичної майстерності викладання іноземних мов, зокрема, активно впроваджують методики компетентністного, комунікативно-спрямованого навчання іншомовної комунікації.

 

 

Науково-педагогічний склад кафедри іноземних мов і методик їх навчання


Викладачі кафедри виконують докторські та кандидатські дисертації, публікують монографії, навчально-методичні посібники, наукові статті у фахових виданнях України, а також у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science. У сфері наукових інтересів викладачів проблеми лінгводидактики, лінгвістичних та літературознавчих досліджень, що спрямовані на здійснення наукових розвідок у галузі літературної компаративістики, германістики та лексикографії. Це знаходить відображення у колективній темі кафедри «Сучасні тенденції у дослідженні іншомовного дискурсу та лінгводидактики».

У роботі кафедри провідне місце посідає науково-видавнича діяльність. Наукового резонансу набули ґрунтовні словники з сучасної англійської мови доцента кафедри Янкова А.В.: «Інновації у словниковому складі англійської мови початку 21 ст. (англо-український словник)» (2008 р.), «Нова розмовна лексика і фразеологія (англо-український словник)» (2010 р.) (у співавторстві), «Англо-український словник нової лексики і фразеології англійської мови сфери медицини та охорони здоров’я» (2013 р.), Лексичні та фразеологічні інновації англійської мови (англійсько-український словник) (2020р.) (у співавторстві).


Із 2010 р. кафедрою започатковане періодичне наукове видання «Кременецькі компаративні студії» (головний редактор – доктор філологічних наук, професор кафедри Д. Ч. Чик ). На сьогодні – це міжнародний філологічний часопис, який слугує платформою для оприлюднення та обміну результатів наукових досліджень фахівців із порівняльного літературознавства та лінгвістики. Збірник індексується в міжнародних наукометричних базах «Іndeх Сореrnісus Іnternational» (Польща) за галузями знань «Літературознавство» та «Лінгвістика», «Research Bible» (Японія), «СіtеFасtоr» (США), «InfoВАSЕ ІNDЕХ» (Індія), зареєстрований в Сеntrе Іnternacional de l’ISSN (Франція) з присвоєнням ISSN.

Кафедра бере активну участь у міжнародній діяльності, підтримуючи тісні контакти з такими міжнародними організаціями: Goethe Institut, Німецька академічна служба обмінів (DAAD), Австрійський культурний центр у м. Львові (ОеАД). Упродовж багатьох років на кафедрі в рамках міжнародного проекту «Викладання англійської мови як іноземної» працюють волонтери Корпусу Миру США в Україні.

 

Воронцова Н.Г. та волонтер Корпусу миру США Абрам Краузе проводять навчально-методичний семінар для вчителів англійської мови Шумського району

 

 

В освітньому процесі активно використовується мультимедійний ресурсний центр вивчення польської мови (відкритий за сприяння Генерального консульства Республіки Польща), мультимедійне забезпечення якого дає змогу здобувачам освіти поринути у віртуальний іншомовний простір та вдосконалити навички іншомовної комунікації. Цей освітній лаундж є зразком сучасного освітнього середовища, що створює позитивний мотиваційний контекст та комфортні умови для вивчення іноземних мов.

Відкриття мультимедійного ресурсного центру з вивчення польської мови

Формування не лише мовленнєвої, але й соціокультурної компетенції майбутніх фахівців забезпечується використанням здобувачами потужного інформаційного фонду бібліотеки.

У 2019 році кафедра, як партнер міжнародної організації Корпус Миру США в Україні, спільно із волонтером Абрамом Краузе (який працював на кафедрі іноземних мов і методик їх навчання КОГПА ім. Тараса Шевченка упродовж 2018–2020 рр.) отримала грант для реалізації проекту «Програми підтримки малих проектів (SPA) Агенції США з міжнародного розвитку», який було успішно реалізовано. В рамках зазначеного проєкту були проведені тренінги «Клубу громадської активності» для студентів академії та учнів 10-11 класів ЗЗСО м. Кременець, а також змінено матеріально-технічну базу факультету.


Робота із обдарованою студентською молоддю реалізується у науково-дослідній лабораторії «Сучасні тенденції у лінгводидактиці та дослідженні дискурсу» (керівник – доцент кафедри, канд. філол. наук Семегин Т.С.)., за результатами діяльності якої видається збірник наукових праць молодих учених, аспірантів і студентів «Verba Magistri».


 

Навчально-дослідницька діяльність здобувачів включає також роботу студентських наукових гуртків «Літературознавчі студії» (координатор – канд. філол. наук Янусь Н.В.), «Інтерактивні технології навчання» (координатор – канд. пед. наук, доцент кафедри Яценюк Н.І.»), «Провідні напрями, течії, стилі сучасної фантастики» (координатор – канд. філол. наук, доцент кафедри Кучер В.В. Здобувачі освіти беруть участь у науково-практичних конференціях, проводять наукові дослідження, виконуючи курсові та магістерські роботи.


Викладачі кафедри та студенти – учасники Міжнародного інтеграційного проекту для студентів, магістрантів та аспірантів «Школа відкритого розуму» (співорганізатори – ЗВО України та Республіки Польща).

Наукові дискусії учасників Школи відкритого розуму

 

 

 

Випускники кафедри іноземних мов і методик їх навчання

 

Студенти спеціальності організовують та проводять різноманітні культурні заходи. Під час шевченківських днів традиційно проводяться літературні поетичні читання «Кобзар мовами Європи».

Здобувачі вищої освіти під час проведення ярмарки професій

.

Доброю традицією стало проведення вечора колядок іноземними мовами

Щороку в грудні – на католицьке свято Святого Миколая – студенти дарують теплі враження слухачам, і, крім того, організовують благодійний продаж різдвяних кулінарних виробів та гарячого шоколаду. Такі дійства є особливо актуальними у контексті євроінтеграційних прагнень України.


Глотов Олександр Леонідович
 
Анонси
Галерея
galery
galerygalery
На даний момент 599 гостей на сайті