НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

У рамках підготовки заявлених спеціальностей в академії  формуються наукові центри, науково-дослідницькі  проекти, науково-дослідницькі  осередки та науково-дослідні лабораторії, діяльність яких спрямована на розв'язання актуальних проблем освіти і науки, підготовку науково-педагогічних кадрів, підвищення рівня підготовки висококваліфікованих фахівців та сприятиме становленні наукових шкіл.

В академії налагоджено діяльність наукових інфраструктур, які працюють на громадських засадах.


МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ ЦЕНТРИ:

(науковий модератор к. пед. н., проф. Безносюк О. О.);

(науковий координаторд. і. н., проф. Стронський Г.Й.)

 

НАУКОВІ ЦЕНТРИ:

(науковий модератор – д. і. н., проф. каф. Скакальська І.Б.)

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ:

  • «Моніторинг стану флори Поділля та фізіології вищих рослин» (координатор – к. б. н., доц.  Галаган О. К.)
  • «Виховні технології формування ціннісного ставлення особистості у системі неперервної освіти» (координатори: к. пед. н., доц. Корнієнко С. М., к. пед. н., доц. Кравець Л. М., к. пед. н. Бешок Т. В.)
  • «Функціонування лексичних і граматичних одиниць сучасної української мови: категорійний, дискурсний та лінгводидактичний аспекти» (координатор – к. філол. н., доцент Невідомська Л. М.)

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ОСЕРЕДКИ:

НАУКОВІ ЛАБОРАТОРІЇ:

  • «Лабораторія екологічного моніторингу та експериментальної біології» (науковий координатор – к. б. н., доцент, доцент кафедри біології, екології та методики їх викладання Цицюра Н.І.);
  • навчально-наукова лабораторія «Фізкультурно-педагогічні чинники формування здорового способу життя молоді» (науковий координатор – д. б. н., професор кафедри теоретики-методичних основ фізичного виховання Чижик В.В.);
  • науково-дослідна лабораторія «Творчість Уласа Самчука та Бориса Харчука: художній літопис ХХ ст (науковий координатор – к. філол. н., доцент, завідувач кафедри української філології та суспільних дисциплін Василишин О.В.);
  • науково-дослідна лабораторія «Проблеми людини та філософії здоров’я» (науковий координатор – д. мед. н., професор, професоркафедри біології, екології та методики їх викладання Василюк В.М.);
  • науково-дослідна лабораторія «Виховні технології у системі безперервної освіти» (науковий координатор – к. пед. н., доцент кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти Бешок Т.В.);
  • науково-дослідна лабораторія «Особистість і соціум» (науковий керівник – к. пед. н., ст. викладач кафедри  педагогіки та  психології Мартинюк В.М.);
  • науково-дослідна лабораторія «Сучасні тенденції у лінгводидактиці та дослідженні дискурсу» (науковий координатор –  к. філол. н., доц. кафедри іноземних мов та методики їх викладання Семегин Т.С.)

 

науково-дослідницькі
 
Галерея
galery 32
galery 32galery 32
На даний момент 400 гостей на сайті