Оголошення про конкурс

від 30 грудня 2020 р.

КРЕМЕНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА

АКАДЕМІЯ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:

1. Кафедра педагогіки та психології

завідувача кафедри  – 1

2. Кафедра теорії і методики дошкільної та початкової освіти

доцента кафедри – 1

старшого викладача – 1

3. Кафедра біології, екології та методики їх викладання

завідувача кафедри – 1

професора кафедри – 2 (0,5 ставки)

доцента кафедри  – 1

4. Кафедра кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання

доцента кафедри – 2

5. Кафедра теорії і методики трудового навчання та технологій

доцента кафедри  – 1

Перелік документів, які подають на ім’я ректора академії: заява, список наукових праць і винаходів; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати,  свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи); письмовий звіт за попередній період про наукову, навчальну, методичну, організаційну роботу.

Претенденти, які не працюють в академії, крім заяви подають: особовий листок з обліку кадрів (засвідчений за попереднім місцем роботи); 2 фотокартки розміром 4×6 см, автобіографію; копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь,  вчене звання, засвідчені в установленому порядку; копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2 і 11); копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем  роботи із зазначенням дати засвідчення; список наукових праць і винаходів та інші документи, які свідчать про професійні якості претендента.

Термін подання документів на участь у конкурсі – 30 днів від дня опублікування оголошення у пресі (газета «Замок») та офіційному веб-сайті навчального закладу.

Документи подаються у відділ кадрів академії за адресою: вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, 47003.

Телефон для довідок: (03546) 2-19-91, 2-24-15.

Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних

працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

 
Галерея
foto 2
foto 2foto 2
На даний момент 231 гостей на сайті