Пошук

НА ВШАНУВАННЯ ВЧЕНОГО-БІОЛОГА

Науково-педагогічні працівники та студенти спеціальності «Біологія» урочисто вшанували пам’ять відомого українського вченого-біолога, доктора біологічних наук, академіка Академії наук вищої школи України, завідувача кафедри екології та фізіології рослин Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, професора Володимира Івановича Чопика. Зусиллями науковців кафедри біології, екології та методики їх викладання проведено вечір його пам’яті, під час якого встановлена іменна табличка на кабінеті ботаніки, екології та фізіології рослин, що засвідчила про присвоєння цій аудиторії імені професора В.І.Чопика, і відкрита експозиція речей, документів, нагород і книг з бібліотеки вченого, переданих на збереження нашій академії.

На пропозицію ведучих вечора, акторів студентського театру «Пілігрим» Марини Крупенко і Андрія Дубаса, колишній аспірант професора В.Чопика, а нині кандидат біологічних наук, доцент Оксана Галаган здійснила презентацію життєвого і науково-творчого шляху вченого. Навчання на біологічному факультеті Ужгородського університету та в аспірантурі Інституту ботаніки АН УРСР; захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата (1958) і доктора (1973) біологічних наук; науковий співробітник Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР; старший науковий співробітник, завідувач відділу, заступник директора Інституту ботаніки АН УРСР, завідувач кафедри вищих рослин КДУ ім. Т.Г.Шевченка, Головний вчений секретар і член Президії АН ВШ України, завідувач кафедри екології та фізіології рослин біологічного факультету Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка – такий багатогранний творчий шлях Володимира Чопика як вченого-практика й організатора наукової роботи.

Дисертаційні роботи «Флора й рослинність західної частини Українських Карпат» і «Аналіз високогірної флори Українських Карпат», монографія «Високогірна флора Українських Карпат», фундаментальні праці «Визначник рослин Українських Карпат» і «Флора Українських Карпат», співавторство в багатотомному всеєвропейському виданні «Атлас флори Європи», в «Червоній книзі УРСР» і «Крассной книге СССР» та більше 600 інших наукових праць, опублікованих в Україні та за рубежем, робота в редколегіях багатьох наукових часописів і збірників – такий багатий творчий доробок Володимира Чопика як вченого-теоретика й автора наукових праць.

Будівництво ботаніко-географічної ділянки «Українські Карпати» в Національному ботанічному саду ім.М.М.Гришка НАН України, 11 наукових експедицій в Карпати, оформлення Гербарію Карпат обсягом понад 2500 аркушів, заснування наукової школи фітохорологів (картування судинних рослин сітковим методом), обґрунтування двох напрямів досліджень у фітосозології (охорона окремих видів рослин і охорона фітоценозів), перехід від антропоцентризму до біоцентризму в парадигмі збереження біорізноманіття, організація науково-дослідної лабораторії «Екологічний моніторинг і експериментальна біологія» та відкриття магістратури зі спеціальності «Біологія» в нашій академії, започаткування Гербарію рослин Західного Поділля – такий внесок вченого-біолога Володимира Чопика в скарбницю інновацій біологічної науки.

Тисячі прочитаних лекцій у студентських аудиторіях України та зарубіжжя, сотні виступів на наукових форумах національного та міжнародного форматів, підготовка трьох докторів і 19 кандидатів біологічних наук – така конкретна статистика участі науковця-педагога Володимира Чопика у підготовці фахівців природознавчого профілю та формуванні нового покоління науковців-дослідників природничо-наукових проблем.


Слово про колегу, академіка Володимира Чопика сказали доктор біологічних наук, завідувач кафедри біології, екології та методики їх викладання, професор Микола Ільєнко і доктор медичних наук, професор Василь Василюк. Спогадами про спілкування з професором В.Чопиком поділилися доктор педагогічних наук, професор Валентина Бенера, кандидат психологічних наук, доцент Марія Боднар і його молодші колеги, кандидати біологічних наук Ольга Дух, Неля Цицюра, Ілона Михалюк та інші. Вони пригадали улюблені афоризми академіка: «Природу люблю дику, а людей – культурних» і «Життя – це не ті дні, що минули, а ті, що запам’яталися». З огляду на останній афоризм майже кожен присутній на вечорі пам’яті пригадав день, коли вирішував якусь зі своїх проблем з участю або за допомогою професора В.Чопика. Любов академіка до України, до народної пісні спонукала квартет викладачів у складі Володимира Дзюми, Володимира Іванюка, Ярослава Міщени і Петра Клака під керівництвом Валерія Яскевича виконати його улюблені пісні «Долиною туман тече» та «Явір і яворина».

Таким світлим акордом завершився вечір пам’яті академіка Володимира Чопика в навчальному кабінеті його імені.

 
Анонси
Галерея
19
1919
На даний момент 325 гостей на сайті