Головне меню

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

ДІЛОВА АНГЛОМОВНА КОМУНІКАЦІЯ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА

КОНТРАСТИВНА СТИЛІСТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ

МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ПРАКТИЧНИЙ КУРС НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

ТЕОРЕТИЧНА ГЕНОЛОГІЯ

ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

СТИЛІСТИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ


ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ З ТЕОРЕТИЧНИХ (ЛІНГВІСТИЧНИХ) ДИСЦИПЛІН

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ З ЛІНГВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 
Галерея
den_znan
den_znanden_znan
На даний момент 240 гостей на сайті