Правила прийому

Завантажити у форматі pdf.


РОЗПОДІЛ МІСЦЬ ВІДПОВІДНО ДО ЛІЦЕНЗОВАНИХ ОБСЯГІВ ПРИЙОМУ У 2017 РОЦІ cтупінь доктора філософії


ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ІЗ СПЕЦІАЛЬНІСТІ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ (ДЕННА, ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ)

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКА) ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ТРЕТІМ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НІМЕЦЬКА) ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ТРЕТІМ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКА) ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ТРЕТІМ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

РОЗКЛАДИ ВСУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Рейтинговий список Аспірантура (денна форма навчання)
Рейтинговий список Аспірантура (заочна форма навчання)