Пошук

ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ

Серед офіційних процедур, якими визначаються можливості закладу вищої освіти у підготовці фахівців відповідної кваліфікації через науково-кадрове, матеріально-технічне, інформаційно-методичне забезпечення та належну організацію науково-педагогічного процесу, пріоритетне значення має акредитаційна експертиза.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у ВНЗ та вищих професійних училищах, згідно з Наказом МОН України і з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм Середня освіта (Музичне мистецтво) і Середня освіта (Трудове навчання та технології) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Кременецькій гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка протягом 29 – 31 січня працюють фахові експертні комісії.

Стан і можливості для покращення якості підготовки магістрантів-музикознавців вивчають доктор педагогічних наук, декан психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, професор кафедри музики Наталія Вікторівна Сулаєва та доктор педагогічних наук, директор Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, професор Ярослав Васильович Сверлюк.

Рівень і наявні ресурси для підвищення ефективності підготовки магістрантів – фахівців технологічної освіти аналізують доктор педагогічних наук, проректор з науково-педагогічної та адміністративно-господарчої роботи, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. професор Микола Савович Корець і доктор педагогічних наук, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, професор Леонід Володимирович Оршанський.


 
Анонси
Галерея
36
3636
На даний момент 330 гостей на сайті