СЕРЙОЗНО – ПРО ЕЛЕМЕНТАРНУ ТЕОРІЮ

Саме такий підхід характеризує роботу науковця кафедри методики викладання мистецьких дисциплін Тетяни Медецької над навчальним посібником «Вправи та задачі з елементарної теорії музики». Підготовлене нею навчальне видання містить усні та письмові практичні завдання, вправи на фортепіано із системно викладеного переліку тем, які можуть бути використані  викладачами та студентами середніх і вищих закладів освіти при вивченні курсу «Елементарна теорія музики».

Навчальний посібник рекомендувала до друку вчена рада академії, а рецензували його завідувач кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу Рівненського ДГУ, доцент І.С.Григорчук та колега автора, доцент кафедри А.І.Шинкаренко.

Видання складається з 12 тематичних розділів, кожен з яких включає усні, письмові та інструментально-виконавські завдання, а також широку систему контрольних запитань. Важливий методичний здобуток посібника – конкретно адресне використання навчально-методичної літератури музичного профілю. Важливо, що літературні джерела, на основі яких можна вирішувати чи виконувати запропоновані завдання, вказуються практично в більшості проблемних ситуацій.

Робота, проведена автором над підбором, підготовкою, формулюванням і систематизацією завдань, настільки об’ємна, що заслуговує статистичного окреслення: в середньому, кожна тема включає не менше 20 усних і стільки ж письмових завдань, 5 – 7 завдань з фортепіано та по 30 – 40 контрольних запитань. В окремих темах, як-от «Акорд», нараховують по 100 – 120 контрольних позицій. А це означає, що посібник «Вправи та задачі з елементарної теорії музики» містить понад 1500 вправ, завдань і запитань різної методичної форми та змісту.

Заслуговує уваги тематично-змістове наповнення видання: тут використані взірці музичної творчості 14 народів світу, твори вітчизняних (М.Лисенка, Я.Степового. А.Філіпенка, А.Пастушенка та інших) і зарубіжних класиків (В.Моцарта, Ф.Шуберта, Й.Баха, М.Глінка, П.Чайковського тощо).

 
Анонси
Галерея
Вид на історичний корпус академії
Вид на історичний корпус академіїВид на історичний корпус академії
На даний момент 66 гостей на сайті