АКАДЕМІЧНИЙ «ХЕТ-ТРИК»

Зростання наукового потенціалу регіонального вищого закладу освіти упродовж двох днів на три академічні позиції (двох докторів і одного кандидата наук) – явище далеко не ординарне. Такий академічний подвиг здійснили наші науково-педагогічні працівники – доценти Наталія Савелюк і Денис Чик, які стали докторами наук, а також асистент Юлія Тимош, котра здобула ступінь кандидата наук.

Дисертаційне дослідження «Психологія розуміння особистістю релігійного дискурсу» на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук доцент Наталія Савелюк блискуче захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Науковим консультантом дисертаційної роботи виступила доктор психологічних наук, завідувач кафедри загальної і соціальної психології та соціології Східноєвропейського НУ ім. Лесі Українки, професор Лариса Засєкіна; офіційними опонентами – доктор психологічних наук, дійсний член НАПН України, заступник директора з науково-дослідницької роботи Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, професор Наталія Чепелєва, доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, завідувач Лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, професор Тетяна Титаренко та доктор психологічних наук, завідувач кафедри загальної і клінічної психології Прикарпатського НУ ім. Василя Стефаника, професор Віктор Москалець.
Доцент кафедри іноземних мов і методики їх викладання Денис Чик впевнено захистив дисертаційне дослідження «Жанрові системи української та англійської прози кінця ХVІІ – середини ХІХ ст.: проблеми типології та поетики» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Науковий консультант роботи – доктор філологічних наук, завідувач кафедри зарубіжної літератури і теорії літератури Бердянського державного педагогічного університету, професор Вікторія Зарва. Опонували нашому науковцю доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту філології Київського НУ ім. Тараса Шевченка Галина Александрова, доктор філологічних наук, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Черкаського державного технічного університету, професор Ігор Лімборський і доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, директор Інституту Івана Франка НАН України, професор Євген Нахлік.
Темою дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук науковця кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Юлії Тимош стала «Психосемантика моральної свідомості особистості». Дослідницькими пошуками, аналітикою й узагальненнями, формуванням висновків і рекомендацій керувала тоді ще кандидат, а нині доктор психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології нашої академії Наталія Савелюк. Успішний захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради у Східноєвропейському НУ ім. Лесі Українки. Функції офіційних опонентів виконували доктор психологічних наук, завідувач кафедри загальної психології та психології розвитку особистості Одеського НУ ім. І.І.Мечникова, професор Зоя Кіреєва та кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології Київського НУ ім. Тараса Шевченка Таїсія Кириленко. 
Галерея
galery 15
galery 15galery 15
На даний момент 908 гостей на сайті