ВІЧ-НА-ВІЧ З ПРИРОДОЮ

(Нотатки з навчально-польової практики)

Науковці кафедри біології, екології та методики їх викладання розробили “Методичні рекомендації до проходження навчальної польової практики з основ природознавства”, яка передбачена навчальними планами спеціальностей “Біологія”, “Екологія” і “Початкова освіта”. Автор рекомендацій – кандидат біологічних наук, доцент Неля Цицюра. Методична розробка схвалена Вченою радою факультету фізичного виховання та біології. У рекомендаціях наголошується, що така практика є обов’язковою складовою навчального процесу, під час якої студенти завершують вивчення, закріплюють і поглиблюють знання, отримані на лекціях і практичних заняттях з “Основ природознавства”, зокрема змістових модулів “Ботаніка” та “Зоологія”.

Практика триває два тижні (обсягом 96 годин) і має за основну мету ознайомлення студентів з видовим складом рослин і тварин Кременецького горбогір’я. Для цього застосовуються такі форми навчальної діяльності як аудиторні заняття, екскурсії у природу, самостійна робота по збиранню та виготовленню ботанічних гербаріїв і зоологічних колекцій, спостереження за представниками рослинного і тваринного світу. Методрозробкою визначені завдання практики, перелік знань, умінь і навичок, яких студенти мають набути після її завершення; обов’язки керівника практики, насамперед щодо забезпечення підготовленості баз практики в аспекті наявності необхідних умов для належного виконання її програми.

Базами навчально-польової практики для студентів академії виступають навчально-технічні можливості кафедри біології, екології та методики їх викладання, ресурси Національного природного парку “Кременецькі гори” та Кременецького ботанічного саду.

Зокрема, ознайомлення студентів з метою, змістом, завданнями та інструктаж із техніки безпеки на час проходження практики відбувається на базі кафедри. У Кременецькому ботанічному саду здійснюються роботи з інтродукованою, культурною та бур’яновою флорою, вивчаються безхребетні тварини саду, лісу та поля. Ширші за обсягом роботи виконуються на базі НПП “Кременецькі гори”: досліджується рослинність листяного та соснового лісу (г.Дівочі скелі, г.Бона) і прісноводних водойм (с.Стіжок, Данилова гора), ссавці лісу, поля, водойм, узбережжя (с.В.Бережці) і птахи лісу, поля, населеного пункту (м.Кременець). Окрім цього, з тваринами зоологічних парків наші студенти знайомляться в Рівненському зоопарку. Офіційною основою та нормативним забезпеченням проходження практики студентами академії поза межами навчального закладу є договори з відповідними організаціями та установами.

Змістом практичної роботи студентів стало вивчення рослин і тварин Кременецького горбогір’я, що занесені до Червоної книги України; дослідження ранньоквітучих, інтродукованих, лікарських, пряноароматичних і культурних рослин, бур’янів поля та городу, біоценозу луків, прісних водойм, лісу, саду і парку, населених пунктів; спостереження за осілими, кочовими, перелітними птахами, за земноводними і ссавцями лісу та луків, за корисними тваринами і шкідниками поля та городу, за тваринами та птахами водойм та узбереж, за поселенням, гніздуванням, зимівлею птахів та здійснення їх паспортизації.

Один з основних елементів практики – виконання індивідуальних завдань, насамперед формування гербарію та колекцій (морфологічного і систематичного гербарію; гербарію лікарських рослин; колекцій насіння і шишок; колекцій комах з повним і неповним перетворенням; комах-шкідників городу, саду, лісу; колекцій пір’я птахів, плавників риб, мушель). Методичні рекомендації стосуються структури та особливостей спостереження за рослинами і тваринами, техніки збирання рослин і виготовлення гербаріїв різних видів, формування колекцій рослин і зоологічних об’єктів.

…Завершилася цьогорічна навчально-польова практика майбутніх вчителів біології, екології та педагогів початкової школи. Зокрема, студенти-першокурсники спеціальності “Біологія” пройшли таку практику з ботаніки (морфологія рослин; керівник – кандидат біологічних наук Неля Цицюра) та із зоології (безхребетні тварини; керівник – науковий працівник НПП “Кременецькі гори” Анжела Красовська), а їх старші колеги-другокурсники – з ботаніки (систематика рослин; керівник – кандидат біологічних наук Ілона Михалюк) і зоології (хребетні тварини; керівник – кандидат історичних наук Ольга Кратко). Предметним результатом їх навчально-польових зусиль стала не тільки необхідна звітна документація, а й виконані індивідуальні завдання – гербарії різних рослин та різні види колекцій.

Студенти-першокурсники представили 15 гербаріїв: 5 морфологічних (Анастасія Марчук, Вікторія Мачулянська, Олеся Остапчук, Мар’яна Сикліцька, Анжела Триш), 8 – лікарських рослин (Наталя Бабак, Анастасія Головій, Христина Містерман, Іванна Морозюк, Дарина Несенчук, Ірина Онуфрійчук, Дарина Пазин і Катерина Трифонюк), гербарій отруйних рослин (Вікторія Атаманчук) і гербарій бур’янів і насіння (Іванна Шишко). Другокурсники-біологи зібрали гербарії за склом, виготовлені з використання вітринної техніки та оформили паспорти різних родин рослин.

Навчально-польовою загальноекологічною практикою екологів-першокурсників керували кандидат біологічних наук Ілона Михалюк (змістовий модуль “Ботаніка”), кандидат історичних наук Ольга Кратко (змістовий модуль “Екологія”) і науковий працівник НПП “Кременецькі гори” Анжела Красовська (змістовий модуль “Зоологія”). У підсумку, під їх керівництвом студенти-практиканти виготовили гербарії флори с.Дунаїв на Кременеччині (Іванна Хоршунова) та м.Березне на Рівненщині (Оксана Ковалевич).

Багатим виявився конкретний набуток студентів-практикантів спеціальності “Початкова освіта” з “Основ природознавства” (змістові модулі “Ботаніка” і “Зоологія”; керівник – кандидат біологічних наук Неля Цицюра). Вони зібрали 12 колекцій комах, з яких – 1 регіональна (комахи Дністровського каньйону – Ольга Дутчак) і 1 видова (комахи лісу – Катерина Ясельська), 4 колекції насіння (Людмила Головчак, Марія Ковалишин, Іванна Кучма, Галина Палій), 3 морфологічних гербарії (Оксана Борговська, Марія Лахман, Божена Телебей), 3 гербарії лікарських рослин (Людмила Ковальчук, Тетяна Маленко, Катерина Ясельська), 1 гербарій польових рослин (Яна Захарчук), 1 гербарій рослин Дністровського каньйону (Ольга Дутчак), 1 колекція метеликів (Іванна Кучма) та 1 колекція пір’я (Божена Телебей).

Керівники навчально-польової практики і студенти-практиканти щиро вдячні працівникам баз практики, зокрема кандидату біологічних наук, завідувачу відділом фітосозології Кременецького ботанічного саду Ліані Онук і науковому співробітнику цього ж відділу Тетяні Чубатій, науковому співробітнику НПП “Кременецькі гори” Ірині Скоробагатій за сприяння та конкретну фахову допомогу у забезпеченні умов для повноцінного виконання студентами академії програми навчально-польової практики.

 
Галерея
Електронна бібліотека
Електронна бібліотекаЕлектронна бібліотека
На даний момент 569 гостей на сайті