НОВА ШКОЛА – ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ

Саме таким був лейтмотив науково-методичного семінару «Підготовка фахівця початкової освіти в контексті реалізації концепції «Нова українська школа»», підготовленого науково-педагогічними працівниками педагогічного факультету, насамперед кафедри теорії та методики дошкільної і початкової освіти з участю представників кафедри педагогіки та психології і кафедри української філології та суспільних дисциплін. У роботі семінару брали участь проректор з навчальної роботи, доцент Марія Боднар, декан педагогічного факультету, доцент Людмила Врочинська, викладачі кафедр, студенти і магістранти профільних спеціальностей.

Модератором семінару виступила один із його організаторів, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і початкової освіти Тетяна Бешок і надала перше слово завідувачу кафедри, доценту Тетяні Фасолько, котра розпочала роботу семінару програмною доповіддю «Психолого-педагогічні засади реформування системи освіти в Україні», де зробила наголос на змістові і напрямках нормативно-організаційних, структурно-методичних і матеріально-фінансових заходів, спрямованих на оновлення національної школи й обумовлених потребами духовно-культурного та соціально-економічного розвитку українського суспільства. Оригінальний проблемно-дискусійний підхід  до тематики семінару здійснила доцент Наталія Приймас у дослідженні «Нова українська школа: ретроспектива чи новаторство у педагогіці?» і підвела слухачів до думки, що успіх реформування національної системи освіти через становлення Нової української школи полягає в органічному поєднанні національних освітянських традицій з педагогічними інноваціями, продиктованими вимогами нинішнього дня. «Особливості реалізації концепції Нової української школи у процесі вивчення курсу «Трудове навчання з практикумом»» висвітлювала доцент кафедри Тетяна Бешок й акцентувала увагу учасників семінару на специфіці трудового навчання школярів з урахуванням поширення та запровадження інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності соціуму.

Доцент кафедри української філології та суспільних дисциплін Ірина Комінярська запропонувала  тему «Підготовка вчителів початкових класів з методики навчання мови та літератури у контексті концепції Нової української школи». Актуальність і значимість змісту її доповіді обумовлена важливістю мовно-літературної складової у фаховій підготовці педагога та самим часом проведення семінару: в Україні і зокрема в академії саме проходили заходи, приурочені Дню української писемності.

Особливе місце у програмі семінару належало виступу завідувача бібліотеки нашого навчального закладу Юлії Стрельчук «Роль бібліотеки у становленні та функціонуванні Нової української школи». Доповідач підкреслила важливість літературно-бібліографічного супроводу всіх складових і напрямків навчально-виховного та науково-педагогічного процесів, виокремила специфіку «співіснування» та взаємодоповнення літературного й електронного секторів бібліотеки академії, аргументовано продемонструвала потребу розширення бібліотечного фонду як багатого теоретико-інформаційного джерела традиційної національної освіти та фонду електронної бібліотеки як основного джерела педагогічних інновацій.

Теоретична частина програми семінару включала доповіді завідувача кафедри педагогіки і психології, доцента Любові Кравець «Наступність у роботі закладу дошкільної освіти й початкової школи у контексті концепції Нової української школи», доцента Вікторії Павелко «Педагогічні аспекти формування готовності майбутніх учителів початкової школи до навчання учнів математики в умовах сьогодення» і старшого викладача Вікторії Легін «Особливості викладання курсу «Образотворче мистецтво з методикою навчання» у світлі реалізації концептуальних засад Нової української школи».

В обговоренні передбачених програмою методичного зібрання питань активну участь брала проректор з навчальної роботи, доцент Марія Боднар.

Практичний блок роботи учасників семінару складався із перегляду й обговорення відеофільмів «Концепція Нової української школи» та «Нова українська школа: як працює навчальний заклад». Сюди ж увійшов підготовлений доцентом кафедри  Тетяною Бешок тренінг «Мотивація до професійної діяльності».

 
Галерея
Вид на історичний корпус академії
Вид на історичний корпус академіїВид на історичний корпус академії
На даний момент 494 гостей на сайті