Пошук

АКРЕДИТАЦІЯ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка здійснюється первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійних програм Середня освіта (Мова і література (англійська)), Середня освіта (Мова і література (німецька)), Середня освіта (Українська мова і література), Середня освіта (Фізична культура) і Дошкільна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертизу зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) здійснює експертна комісія у складі голови, завідувача кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету, доктора філологічних наук, професора Зацного Юрія Антоновича і завідувача кафедри англійської філології Східноєвропейського національного університету імені  Лесі Українки, доктора філологічних наук, професора Ущиної Валентини Антонівни.

Експертизу зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) здійснює експертна комісія у складі голови, доцента кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктора філологічних наук, доцента Дребета Віктора Васильовича і доцента кафедри німецької філології Східноєвропейського національного університету імені  Лесі Українки, кандидата філологічних наук, доцента Рись Лариси Федорівни.

Експертизу зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) здійснює експертна комісія у складі голови, завідувача кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктора філологічних наук, професора Мойсієнко Віктора Михайловича і професора кафедри української літератури Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, доктора філологічних наук, професора Мафтин Наталії Василівни.

Експертизу зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) здійснює експертна комісія у складі голови, завідувача кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації Національного університету водного господарства і природокористування, доктора наук з фізичного виховання і спорту, професора Нестерчук Наталії Євгенівни і професора кафедри теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктора наук з фізичного виховання і спорту, професора Єдинака Геннадія Анатолійовича.

Експертизу зі спеціальності 012 Дошкільна освіта здійснює експертна комісія у складі голови, завідувача кафедри дошкільної освіти  Кіївського університету імені Бориса Грінченка, доктора педагогічних наук, професора Бєлєнької Ганни Володимирівни і завідувача кафедри педагогіки і психології Рівненського державного гуманітарного університету, кандидата педагогічних наук, доцента Дичківської Ілони Миколаївни.

 
Анонси
Галерея
1
11
На даний момент 326 гостей на сайті