РЕЛІГІЙНІСТЬ У САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

В умовах сучасної свободи і відповідальності особистості вагомим чинником її соціалізації та індивідуалізації, досягнення цілісності, гармонійності та зрілості стає саморозвиток. Враховуючи те, що релігія суттєво впливає на різні аспекти суспільного й особистісного функціонування людини, важливу роль відіграє релігійна складова саморозвитку. При цьому найвищим рівнем розвитку релігійності, як усвідомленої значущої диспозиції згідно з концепцією саморегуляції і соціальної поведінки особистості та положеннями аксіопсихології, виступає система релігійних орієнтацій. Саме це обумовило «Релігійні орієнтації як чинник саморозвитку особистості» як тему дисертаційного пошуку практичного психолога нашого закладу вищої освіти Юлії Мельник.

Дисертаційною роботою на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук керувала доктор психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології нашої академії Наталія Савелюк. Під час захисту дисертаційного дослідження на засіданні спеціалізованої вченої ради у Східноєвропейському НУ ім. Лесі Українки нашому дисертантові опонували доктор психологічних наук, декан факультету психології Київського НУ ім. Тараса Шевченка, професор Іван Данилюк і кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Львівського держуніверситету внутрішніх справ Євген Карпенко.

 
Галерея
Педагогічна практика в літніх оздоровчих таборах
Педагогічна практика в літніх оздоровчих таборахПедагогічна практика в літніх оздоровчих таборах
На даний момент 403 гостей на сайті