Програми вступних випробовувань

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Програма фахового вступного випробування з теорії та методики фізичного виховання для вступу на навчання на І курс за скороченим терміном навчання, рівень вищої освіти «бакалавр», спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) денна, заочна форми навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Програма фахового вступного випробування з теорії та методики фізичного виховання для вступу на навчання на І курс за скороченим терміном навчання, рівень вищої освіти «бакалавр», спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) денна, заочна форми навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»

 

ПЕДАГОГІКА

Програма фахового вступного іспиту з педагогіки (ІІ курс за нормативним терміном, денна форма навчання) спеціальність 231 Соціальна робота

Програма фахового вступного іспиту із соціальної педагогіки (ІІІ курс за нормативним терміном, денна форма навчання) спеціальність 231 Соціальна робота

Програма додаткового вступного випробування із педагогіки за рівнем вищої освіти «магістр» для всіх спеціальностей (денна, заочна форми навчання)

 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Програма фахового вступного випробування Дошкільна педагогіка з фаховими методиками для вступу на навчання на І курс за скороченим терміном навчання, рівень вищої освіти «бакалавр», спеціальність 012 Дошкільна освіта денна, заочна форми навчання   на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Програма фахового іспиту Дошкільна педагогіка з фаховими методиками для вступу на навчання за рівнем вищої освіти «магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта денної, заочної форм навчання на основі рівня вищої освіти «бакалавр», ОКР «спеціаліст»


МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Програма та завданнядля фахового вступного випробування (основний музичний інструмент) для вступу на І курс за скороченим терміном навчання ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Програма та завдання для фахових вступних випробувань (перевірка музичних здібностей) для вступу на II курс, III курс за нормативним терміном навчання ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Програма з фахового іспиту (музичне мистецтво з методикою навчання) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)на основі ступеня вищої освіти бакалавр, спеціаліст (денна, заочна форми навчання)

Програма для додаткового вступного випробування (співбесіда з фаху (музичне мистецтво)) для вступників з інших спеціальностей (ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми навчання) спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

 

БІОЛОГІЯ

Програма вступного випробування з біології (для вступників на базі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі  в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість зовнішнього незалежного оцінювання)

Програма співбесіди з біології (для вступників на базі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі  в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди)

Програма співбесіди з географії (для вступників на базі повної загальної середньої освіти, які згідно спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди)

Програма вступного випробування  з біології (ІІ курс, ІІІ курс за нормативним терміном)

Програма фахового іспиту (біологія, екологія та методика їх навчання) на здобуття ступеня вищої освіти магістр” за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) на основі ступеня вищої освіти бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст” (денна та заочна форми навчання)

Програма додаткового вступного випробування з біології (співбесіда) для вступників з інших спеціальностей на здобуття ступеня вищої освіти “магістр” за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) на основі ступеня вищої освіти “бакалавр” та освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” (денна та заочна форми навчання)

 

ІНОЗЕМНА МОВА

Програма вступного випробування та тести з англійської мови (для вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість зовнішнього незалежного оцінювання)

Програма та питання для проведення співбесіди з англійської мови (для вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди)

Програма вступного випробування та тести німецької мови (для вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість зовнішнього незалежного оцінювання)

Програма та питання для проведення співбесіди з німецької мови (для вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у фермі співбесіди)

Програма та тести для фахових вступних випробувань (англійська мова) для вступу на II курс, III курс за нормативним терміном навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Програма та тести для фахових вступних випробувань (німецька мова) для вступу на II курс, III курс за нормативним терміном навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Програма та білети з фахового іспиту (англійська мова з методикою навчання) (ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Програма та білети з фахового іспиту (німецька мова з методикою навчання) (ступінь вищої освіти «магістр»,. денна та заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Програма та питання для додаткового вступного випробування (співбесіда з фаху (англійська мова)) для вступників з інших спеціальностей (ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Програма та питання для додаткового вступного випробування (співбесіда з фаху (німецька мова)) для вступників з інших спеціальностей (ступінь вищої освіти «магістр», дена та заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Програма та тести з німецької мови для всіх спеціальностей (ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми навчання)

Програма та тести з англійської мови для всіх спеціальностей (ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми навчання)

Програма та тести з французької мови для всіх спеціальностей (ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми навчання)

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

Програма вступного випробування з української мови та літератури для всіх спеціальностей (для вступників на базі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість ЗНО)

Програма вступного випробування з української мови та літератури для всіх спеціальностей для вступу на ІІ, ІІІ курс за нормативним терміном навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова та література)

Програма фахового випробування зі спеціальності 014 «середня освіта (українська мова і література)» для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

Програма співбесіди зі спеціальності 014 «середня освіта (українська мова і література)» для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

Програма вступного випробування (співбесіди) з української мови та літератури для всіх спеціальностей (для вступників на базі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди)


ІНФОРМАТИКА

Програма фахового вступного випробування з інформатики для спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) ступінь вищої освіти «бакалавр» (II курс, III курс за нормативним терміном навчання, денна та заочна форми навчання)

Програма вступного випробування з математики вступ на базі повної загальної середньої освіти (для вступників, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування замість зовнішнього незалежного оцінювання), денна та заочна форми навчання

Програма вступного випробування з фізики вступ на базі повної загальної середньої освіти (для вступників, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування замість зовнішнього незалежного оцінювання), денна та заочна форми навчання

Програма співбесіди з математики вступ на базі повної загальної середньої освіти (для вступників, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди), денна та заочна форми навчання

Програма співбесіди з фізики вступ на базі повної загальної середньої освіти (для вступників, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди)) денна та заочна форми навчання

 

ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА

Програма фахового вступного випробування з теорії і методики технологічної освіти для спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) ступінь вищої освіти «бакалавр», на основі ОКР «молодший спеціаліст» (І курс за скороченим терміном навчання, денна та заочна форми навчання)

Програма фахового вступного випробування з теорії і методики технологічної освіти для спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) ступінь вищої освіти «бакалавр», на основі ОКР «молодший спеціаліст» (І курс за скороченим терміном навчання, денна та заочна форми навчання)

Програма фахового вступного іспиту із загальнотехнічних дисциплін та методики навчання технологій для спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) ступінь вищої освіти «магістр» ( денна та заочна форми навчання)

Програма додаткового вступного випробування (співбесіда з фаху (технології)) для спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми навчання (вступ з інших спеціальностей)

 

ДЕРЕВООБРОБКА

Програма фахового вступного випробування з деревообробки для спеціальності 015 Професійна освіта (Деревообробка) ступінь вищої освіти «бакалавр» (І курс за скороченим терміном навчання, II курс, III курс за нормативним терміном навчання, денна та заочна форми навчання)

 
Галерея
Педагогічна практика в літніх оздоровчих таборах
Педагогічна практика в літніх оздоровчих таборахПедагогічна практика в літніх оздоровчих таборах
На даний момент 528 гостей на сайті