Пошук

Соціологічні опитування та їх результати

Опитування здобувачів вищої освіти

 

Google-форма опитувальника для визначення стану забезпечення освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти


Google-форма опитувальника здобувачів освіти Кременецького педагогічного коледжу про особливості освітнього процесу з використанням дистанційних технологій

Google-форма опитувальника здобувачів вищої освіти про особливості освітнього процесу з використанням дистанційних технологій

 


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються (освітній ступінь "бакалавр")

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються (освітній ступінь "бакалавр") (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються (освітній ступінь "магістр")

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються (освітній ступінь "магістр") (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти «Викладач очима студентів»

Опитувальник здобувачів вищої освіти «Викладач очима студентів» (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання (освітній ступінь "бакалавр")

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання (освітній ступінь "бакалавр") (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання (освітній ступінь "магістр")

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання (освітній ступінь "магістр") (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо безпеки освітнього середовища

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо безпеки освітнього середовища (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти випускних курсів та випускників Академії щодо особливостей працевлаштування

Опитувальник здобувачів вищої освіти випускних курсів та випускників Академії щодо особливостей працевлаштування (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо вільного вибору навчальних дисциплін

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо вільного вибору навчальних дисциплін (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо відпрацювання пропущених навчальних занять у другу половину дня

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо відпрацювання пропущених навчальних занять у другу половину дня (PDF-версія)


Google-форма питування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми

Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти «Молодь проти корупції»

Опитувальник здобувачів вищої освіти «Молодь проти корупції» (PDF-версія)


 

Опитування науково-педагогічних працівників академії

Google-форма Опитування науково-педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в академії

Опитування науково-педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в академії (PDF-версія)


Google-форма опитувальника науково-педагогічних працівників про особливості освітнього процесу з використанням дистанційних технологій

 


Опитування випускників

Google-форма Опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою

Опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою (PDF-версія)


Опитування роботодавців

Опитування роботодавців щодо якості освітньо-професійної програми та рівня підготовленості випускників (За освітньо-професійними програмами)


 

Результати опитувань

Результати опитування здобувачів вищої освіти про особливості освітнього процесу з використанням дистанційних технологій (у %)

Результати опитування викладач очима студентів

Результати опитування щодо стану забезпечення освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо безпеки освітнього середовища

Результати опитування  здобувачів вищої освіти "Молодь проти корупції"

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо відпрацювання пропущених навчальних занять у другу половину дня

Результати опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо вільного вибору навчальних дисциплін

Результати опитування здобувачів вищої освіти випускних курсів та випускників Академії щодо особливостей працевлаштування

Результати опитування щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу

Результати опитування науково-педагогічних працівників про особливості освітнього процесу з використанням дистанційних технологій (у %)

Результати опитування науково-педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в академії

Результати опитування роботодавців щодо якості освітньо-професійної програми

 

Результати опитування здобувачів вищої освіти про особливості освітнього процесу з використанням дистанційних технологій (у %)

Результати опитування викладач очима студентів

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо безпеки освітнього середовища

Результати опитування  здобувачів вищої освіти "Молодь проти корупції"

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо відпрацювання пропущених навчальних занять у другу половину дня

Результати опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою

Резульати опитування здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо вільного вибору навчальних дисциплін

Результати опитування здобувачів вищої освіти випускних курсів та випускників Академії щодо особливостей працевлаштування

Результати опитування щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу

Результати опитування науково-педагогічних працівників про особливості освітнього процесу з використанням дистанційних технологій (у %)

Результати опитування науково-педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в академії

Результати опитування роботодавців щодо якості освітньо-професійної програми

 


 

Ліцензований обсяг та динаміка контингенту

Результати моніторингу освітнього процесу

 

 


"Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості ОПП"

 
Анонси
Галерея
7
77
На даний момент 309 гостей на сайті