Моніторинг якості освітньо-професійних програм

Google-форма опитувальника здобувачів вищої освіти про особливості освітнього процесу з використанням дистанційних технологій

Google-форма опитувальника науково-педагогічних працівників про особливості освітнього процесу з використанням дистанційних технологій


Анкета для опитування здобувачів вищої освіти стосовно організації дистанційного навчання у КОГПА ім. Тараса Шевченка (PDF варіант)

Google-форма анкети для опитування здобувачів вищої освіти стосовно організації дистанційного навчання у КОГПА ім. Тараса Шевченка


Анкета для опитування здобувачів вищої освіти "Викладач очима студентів" (PDF варіант)

Google-форма анкети "Викладач очима студентів"


Анкета для викладачів "Анкета викладача академії" (PDF варіант)

Google-форма опитування "Анкета викладача академії"


Опитування для роботодавців (PDF варіант)

Google-форми опитування для роботодавців за освітньо-професійними програмами


Опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою (PDF варіант)

Google-форма опитування випускників які навчалися за освітньо-професійною програмою


Анкета-опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми (бакалавр) (PDF варіант)

Google-форма опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми (бакалавр)


Анкета-опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми (магістр) (PDF варіант)

Google-форма опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми (магістр)


 

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються

Анкета для студентів щодо  форм контрольних  заходів та критеріїв оцінювання

Анкета щодо втілення ідеї  студентоцентризму в освітній процес як шляху  успішної реалізації  компетентнісного  підходу

Анкета для студентів щодо  дотримання академічної  доброчесності під  час реалізації  освітньо-професійної   програми

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо забезпечення безпеки освітнього середовища

Опитувальник для роботодавців

Опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів,  розроблену науково-педагогічними працівниками

кафедри Кременецької  обласної   гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса Шевченка (Взірець)

Анкета "Вільний вибір  навчальних  дисциплін  студентами"

Анонімне анкетування серед студентів «Молодь проти корупції»

Анкета "Якість освіти в академії  очима студентів"

Опитувальник «Окремі питання вивчення відпрацювання студентами пропущених навчальних занять у ІІ половину дня»

 
Галерея
galery 8
galery 8galery 8
На даний момент 781 гостей на сайті