Опитувальники

Опитування здобувачів вищої освіти

 

Google-форма опитувальника здобувачів освіти Кременецького педагогічного коледжу про особливості освітнього процесу з використанням дистанційних технологій

Google-форма опитувальника здобувачів вищої освіти про особливості освітнього процесу з використанням дистанційних технологій

 


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються (освітній ступінь "бакалавр")

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються (освітній ступінь "бакалавр") (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються (освітній ступінь "магістр")

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються (освітній ступінь "магістр") (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти «Викладач очима студентів»

Опитувальник здобувачів вищої освіти «Викладач очима студентів» (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання (освітній ступінь "бакалавр")

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання (освітній ступінь "бакалавр") (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання (освітній ступінь "магістр")

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання (освітній ступінь "магістр") (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо безпеки освітнього середовища

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо безпеки освітнього середовища (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти випускних курсів та випускників Академії щодо особливостей працевлаштування

Опитувальник здобувачів вищої освіти випускних курсів та випускників Академії щодо особливостей працевлаштування (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо вільного вибору навчальних дисциплін

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо вільного вибору навчальних дисциплін (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо відпрацювання пропущених навчальних занять у другу половину дня

Опитувальник здобувачів вищої освіти щодо відпрацювання пропущених навчальних занять у другу половину дня (PDF-версія)


Google-форма питування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми

Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми (PDF-версія)


Google-форма Опитувальник здобувачів вищої освіти «Молодь проти корупції»

Опитувальник здобувачів вищої освіти «Молодь проти корупції» (PDF-версія)


 

Опитування науково-педагогічних працівників академії

Google-форма Опитування науково-педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в академії

Опитування науково-педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в академії (PDF-версія)


Google-форма опитувальника науково-педагогічних працівників про особливості освітнього процесу з використанням дистанційних технологій

 


Опитування випускників

Google-форма Опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою

Опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою (PDF-версія)


Опитування роботодавців

Опитування роботодавців щодо якості освітньо-професійної програми та рівня підготовленості випускників (За освітньо-професійними програмами)


 

Результати опитувань


Ліцензований обсяг та динаміка контингенту

Результати моніторингу освітнього процесу

 

 


 
Галерея
Спортивний зал
Спортивний залСпортивний зал
На даний момент 249 гостей на сайті