Каталог вибіркових дисциплін

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

(для всіх освітньо-професійних програм)

 1. Соціологія
 2. Міфологія
 3. Логіка
 4. Історія світової культури
 5. Етика та естетика
 6. Релігієзнавство
 7. Педагогічна риторика
 8. Етнологія України
 9. Історія філософської думки України
 10. Основи літературної творчості
 11. Практикум із сучасної літературної мови
 12. Лінгвістика інтернет-ресурсів
 13. Українознавство
 14. Практичний курс іноземної мови (англійська мова, німецька мова, польська мова)
 15. Робота з дитячими та молодіжними організаціями
 16. Технології раннього розвитку дитини
 17. Інформаційні технології в професійній діяльності вчителя
 18. Філософія туризму
 19. Основи класичного масажу
 20. Проєктна організація навчального процесу з використанням інформаційних технологій
 21. Методи швидкого запам’ятовування чисел та виконання дій
 22. Вплив комп’ютерних ігор на розвиток логічного мислення
 23. Медіа грамотність для освітян
 24. Основи комп’ютерної графіки
 25. Хмарно-орієнтовані технології в освіті та науці
 26. Технології дистанційного навчання
 27. Основи журналістики
 28. Академічна доброчесність
 29. Intel – навчання для майбутнього
 30. Екологічний стиль життя
 31. Практичний курс англійської мови
 32. Практичний курс німецької мови
 33. Практичний курс польської мови
 34. Практична граматика англійської мови
 35. Практична граматика німецької мови
 36. Практична граматика польської мови
 37. Розмовний курс англійської мови
 38. Розмовний курс німецької мови
 39. Розмовний курс польської мови
 40. Країнознавство англомовних країн
 41. Країнознавство німецькомовних країн
 42. Історія і культура Польщі
 43. Компесаторний курс з англійської мови для підготовки до ЄВІ
 44. Компесаторний курс з німецької мови для підготовки до ЄВІ
 45. Основи педагогічної творчості
 46. Технології роботи гувернера
 47. Основи педагогічної інноватики
 48. Ведення професійних документів у ЗЗСО
 49. Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми
 50. Психологія мотивацій та емоцій
 51. Основи психогігієни та психопрофілактики
 52. Гендерна психологія
 53. Психологія релігій
 54. Психологія криз та посттравматичних стресових розладів
 55. Психологія булінгу та віктимної поведінки
 56. Психологія особистості
 57. Соціальна педагогіка
 58. Педагогіка сімейного виховання
 59. Соціальна віктимологія
 60. Основи профорієнтаційної роботи
 61. Основи саморегуляції та самовиховання
 62. Підготовка до роботи в НУШ
 63. Імідж сучасного педагога

 

І ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (польська))


Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія)


Освітньо-професійна програма Середня освіта (Трудове навчання та технології)


Освітньо-професійна програма Професійна підготовка (Деревообробка)


Освітньо-професійна програма Середня освіта (Інформатика)


Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта


Освітньо-професійна програма Початкова освіта


Освітньо-професійна програма Соціальна робота


Освітньо-професійна програма Психологія


Освітньо-професійна програма Середня освіта (Музичне мистецтво)


Освітньо-професійна програма Середня освіта (Образотворче мистецтво)


Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура)


Освітньо-професійна програма Середня освіта  (Біологія)


Освітньо-професійна програма Середня освіта  (Біологія та здоров’я людини)


Освітньо-професійна програма Екологія


  
Галерея
foto 16
foto 16foto 16
На даний момент 948 гостей на сайті