Пошук

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта  (2020-2021рр.)

Каталог вибіркових дисциплін

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Основи академічного письма
 2. Актуальні політичні проблеми сучасного світу
 3. Цивільний захист
 4. Охорона праці в галузі
 5. Психологія криз та посттравматичних стресових розладів
 6. Психологія булінгу та віктимної поведінки
 7. Технології дистанційного навчання
 8. Хмарно-орієнтовані технології в освіті і науці
 9. Академічна доброчесність
 10. Соціальна педагогіка

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки – 3 кредити (І курс,  1 дисципліна  у І семестрі).


ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Професійно-комунікативна компетентність організатора дошкільної освіти
 2. Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми
 3. Інноваційні технології НУШ в роботі з дошкільниками
 4. Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей
 5. Корекційно-оздоровча робота з дітьми
 6. Технології вивчення і діагностики особистості дошкільника
 7. Етнопедагогіка дошкільна
 8. Сучасні зарубіжні педагогічні концепції
 9. Педагогічна етика
 10. Інноваційні технології навчання іноземної мови в ЗДО
 11. Наукові комунікації іноземною мовою
 12. Психолого-педагогічний тренінг
 13. Імідж сучасного педагога
 14. Інноваційна діяльність організатора дошкільної освіти
 15. Планування та організація  освітнього процесу в ЗДО

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки – 20 кредитів (по 4  кредити ЄКТС на кожну дисципліну; обрати  5 навчальних дисциплін):

-          І курс ( 1 дисципліна у І семестрі,  2 дисципліни у  ІІ семестрі);

-          ІІ курс ( 2 дисципліни у  ІІ семестрі).

 
Галерея
galery 4
galery 4galery 4
На даний момент 134 гостей на сайті