Пошук

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Музичне мистецтво) (2019-2020рр.)

Каталог вибіркових дисциплін

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Основи академічного письма
 2. Актуальні політичні проблеми сучасного світу
 3. Цивільний захист
 4. Охорона праці в галузі
 5. Психологія криз та посттравматичних стресових розладів
 6. Психологія булінгу та віктимної поведінки
 7. Технології дистанційного навчання
 8. Хмарно-орієнтовані технології в освіті і науці
 9. Академічна доброчесність
 10. Освітній аудит у ЗЗСО
 11. Соціальна педагогіка

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки – 3 кредити (І курс,  1 дисципліна  у І семестрі).


ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Інструментознавство та оркестрування
 2. Комп'ютерне інструментування музичних творів
 3. Інноваційні технології в галузі музичного мистецтва
 4. Використання мультимедійних засобів в галузі музичного мистецтва
 5. Використання мультимедійних засобів в галузі музичного мистецтва
 6. Історія мистецтв
 7. Теорія та історія музичної освіти
 8. Українська художня культура
 9. Історія української етномузикології
 10. Світова художня культура
 11. Сучасне музичне мистецтво

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки – 20 кредитів (по 4  кредити ЄКТС на кожну дисципліну всього обрати – 5 навчальних дисциплін):

-          І курс (по 1 дисципліні у І семестрі та 2 дисципліни у  ІІ семестрі);

-          ІІ курс (2 дисципліни у  ІІ семестрі).

 
Галерея
Картинна галерея
Картинна галереяКартинна галерея
На даний момент 162 гостей на сайті