Пошук

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і література) 2020-2021 н.р.

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і література)

(2020-2021рр.)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Каталог вибіркових дисциплін

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Основи академічного письма
 2. Актуальні політичні проблеми сучасного світу
 3. Цивільний захист
 4. Охорона праці в галузі
 5. Психологія криз та посттравматичних стресових розладів
 6. Психологія булінгу та віктимної поведінки
 7. Технології дистанційного навчання
 8. Хмарно-орієнтовані технології в освіті і науці
 9. Академічна доброчесність
 10. Освітній аудит у ЗЗСО
 11. Соціальна педагогіка

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки – 3 кредити (І курс,  1 дисципліна  у І семестрі).


ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Зарубіжна поезія
 2. Постколоніальна література: теорія і методика навчання зарубіжної літератури
 3. Зарубіжна драматургія
 4. Інноваційні технології викладання зарубіжної літератури
 5. Аналіз та інтерпретація художніх текстів
 6. В'язнично-таборова тематика у літературі: компаративний аспект
 7. Культуромовна підготовка вчителя-філолога
 8. Методика організації позакласної та позашкільної роботи вчителя-словесника
 9. Духовний простір української ліро-епічної прози
 10. Література української еміграції
 11. Сучасний український літературний процес
 12. Актуальні питання української  орфографії та пунктуації
 13. Основи корекційної педагогіки та інклюзивної освіти
 14. Актуальні питання української ономастики

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки – 20 кредитів (по 4  кредити ЄКТС на кожну дисципліну; обрати  5 навчальних дисциплін):

-          І курс ( 1 дисципліна у І семестрі,  2 дисципліни у  ІІ семестрі);

-          ІІ курс ( 2 дисципліни у  ІІ семестрі).

 
Галерея
Вечірня академія
Вечірня академіяВечірня академія
На даний момент 274 гостей на сайті