Пошук

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура)

(2019-2020 рр.)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Каталог вибіркових дисциплін

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Основи академічного письма
 2. Актуальні політичні проблеми сучасного світу
 3. Цивільний захист
 4. Охорона праці в галузі
 5. Менеджмент і маркетинг фізичної культури в системі освіти
 6. Психологія криз та посттравматичних стресових розладів
 7. Психологія булінгу та віктимної поведінки
 8. Технології дистанційного навчання
 9. Хмарно-орієнтовані технології в освіті і науці
 10. Академічна доброчесність
 11. Освітній аудит у ЗЗСО
 12. Соціальна педагогіка

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки – 3 кредити (І курс,  1 дисципліна  у І семестрі).


ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Спортивна підготовка з видів спорту у  ЗЗСО
 2. Теорія і методика викладання обраного виду спорту
 3. Теорія та методика дитячого та юнацького спорту
 4. Дистанційна освіта у фізичному вихованні
 5. Адаптативне фізичне виховання
 6. Педагогіка фізичної культури та фізичної діяльності
 7. Нетрадиційні методи оздоровлення у фізичній культурі
 8. Основи спортивно-оздоровчого туризму
 9. Діяльність туристичної самодіяльної організації
 10. Фізкультурно-спортивні громадські об’єднання у закладах освіти
 11. Професійна діяльність у сфері фізичного виховання
 12. Система підготовки юних спортсменів
 13. Олімпійський спорт
 14. Фізкультурно-оздоровчі клуби
 15. Туристична робота в освітніх закладах

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки – 20 кредитів (по 4  кредити ЄКТС на кожну дисципліну; обрати  5 навчальних дисциплін):

-          І курс ( 1 дисципліна у І семестрі,  2 дисципліни у  ІІ семестрі);

-          ІІ курс ( 2 дисципліни у  ІІ семестрі).

 
Галерея
Пам"ятник Т.Г.Шевченку біля корпусу№1
ПамПам
На даний момент 270 гостей на сайті