Пошук

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура)

(2020-2021рр.)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Каталог вибіркових дисциплін

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Основи академічного письма

2. Актуальні політичні проблеми сучасного світу

3. Цивільний захист

4. Охорона праці в галузі

5. Менеджмент і маркетинг фізичної культури в системі освіти

6. Психологія криз та посттравматичних стресових розладів

7. Психологія булінгу та віктимної поведінки

8. Технології дистанційного навчання

9. Хмарно-орієнтовані технології в освіті і науці

10. Академічна доброчесність

11. Освітній аудит у ЗЗСО

12. Соціальна педагогіка

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки – 3 кредити (І курс, 1 дисципліна у І семестрі).


ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Спортивна підготовка з видів спорту у ЗЗСО

2. Теорія і методика викладання обраного виду спорту

3. Теорія та методика дитячого та юнацького спорту

4. Дистанційна освіта у фізичному вихованні

5. Секційна робота у ЗЗСО

6. Футзал

7. Бадмінтон

8. Настільний теніс

9. Адаптативне фізичне виховання

10. Педагогіка фізичної культури та фізичної діяльності

11. Нетрадиційні методи оздоровлення у фізичній культурі

12. Основи спортивно-оздоровчого туризму

13. Діяльність туристичної самодіяльної організації

14. Фізкультурно-спортивні громадські об’єднання у закладах освіти

15. Професійна діяльність у сфері фізичного виховання

16. Система підготовки юних спортсменів

17. Олімпійський спорт

18. Фізкультурно-оздоровчі клуби

19. Туристична робота в освітніх закладах

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки – 20 кредитів (по 4 кредити ЄКТС на кожну дисципліну; обрати 5 навчальних дисциплін):

- І курс ( 1 дисципліна у І семестрі, 2 дисципліни у ІІ семестрі);

- ІІ курс ( 2 дисципліни у ІІ семестрі).

 
Галерея
korpus2
korpus2korpus2
На даний момент 136 гостей на сайті