Пошук

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і література)

(2020-2021рр.)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Каталог вибіркових дисциплін

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Соціальна психологія
 2. Етнопсихологія
 1. Основи інклюзивної освіти
 2. Основи психолінгвістики
 3. Інноваційні технології викладання іноземних мов
 4. Охорона праці в галузі
 5. Актуальні питання когнітивної лінгвістики
 6. Мова і міжкультурна комунікація
 7. Комунікативна лінгвістика
 8. Корпусна лінгвістика

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки – 3 кредити (І курс,  1 дисципліна  у І семестрі).


ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Ділова англомовна комунікація
 2. Ділова німецькомовна комунікація
 3. Основи англомовного академічного письма
 4. Порівняльна типологія англійської та української мов
 5. Контрастивна граматика англійської та  української мов
 6. Контрастивна стилістика англійської та української мов
 7. Порівняльна лексикологія англійської та української мов
 8. Лінгвокогнітивний аналіз тексту (англійська мова)
 9. Інновації у словниковому складі англійської мови
 10. Сучасна англомовна література
 11. Сучасна німецькомовна література
 12. Вступ до жанрології
 13. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн
 14. Практичний курс польської мови
 15. Польський політичний та медійний дискурс
 16. Сучасна польська література
 17. Поляки – лауреати Нобелівської премії
 18. Польсько-українські культурні зв'язки
 19. Видатні поляки світу
 20. Роль та місце польської культури в контексті світової
 21. Особливості польського менталітету
 22. Сучасне польське мистецтво
 23. Стилістика німецької мови
 24. Загальнотеоретичний курс німецької мови
 25. Лексикологія німецької мови
 26. Історія німецької мови
 27. Теоретична граматика німецької мови
 28. Теоретична фонетика німецької мови
 29. Лінгвокогнітивний аналіз тексту (німецька мова)

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки – 20 кредитів (по 4  кредити ЄКТС на кожну дисципліну; обрати  5 навчальних дисциплін):

-          І курс ( 1 дисципліна у І семестрі,  2 дисципліни у  ІІ семестрі);

-          ІІ курс ( 2 дисципліни у  ІІ семестрі).

 
Галерея
Читальний зал
Читальний залЧитальний зал
На даний момент 259 гостей на сайті