Пошук

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (англійська))

(2019-2020 рр.)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Каталог вибіркових дисциплін

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Мова і міжкультурна комунікація
 2. Теоретична генологія
 3. Основи академічного письма
 4. Правові основи діяльності вищої освіти

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки – 3 кредити (І курс,  1 дисципліна  у І семестрі).


ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

 1. Комунікативна лінгвістика
 2. Модернізм і постмодернізм в сучасному літературному процесі
 3. Теоретична граматика німецької мови
 4. Актуальні питання української ономастики
 5. Інноваційні технології викладання німецької мови
 6. Інноваційні технології викладання української мови і літератури
 7. Практичний курс німецької мови
 8. Українська наукова мова
 9. Стилістика німецької мови
 10. Імпліцитність як лінгвістична категорія

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки – 20 кредитів (по 4  кредити ЄКТС на кожну дисципліну; обрати  5 навчальних дисциплін):

-          І курс ( 1 дисципліна у І семестрі,  2 дисципліни у  ІІ семестрі);

-          ІІ курс ( 2 дисципліни у  ІІ семестрі).

 
Галерея
galery 27
galery 27galery 27
На даний момент 200 гостей на сайті