Пошук

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і література)

(2020-2021рр.)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Каталог вибіркових дисциплін

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Соціальна психологія
 2. Етнопсихологія
 1. Основи інклюзивної освіти
 2. Основи психолінгвістики
 3. Інноваційні технології викладання іноземних мов
 4. Охорона праці в галузі
 5. Актуальні питання когнітивної лінгвістики
 6. Мова і міжкультурна комунікація
 7. Комунікативна лінгвістика
 8. Корпусна лінгвістика

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки – 3 кредити (І курс,  1 дисципліна  у І семестрі).

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Ділова німецькомовна комунікація
 2. Ділова англомовна комунікація
 3. Основи німецькомовного академічного письма
 4. Порівняльна типологія німецької та української мов
 5. Контрастивна граматика німецької та  української мов
 6. Контрастивна стилістика німецької та української мов
 7. Порівняльна лексикологія німецької та української мов
 8. Лінгвокогнітивний аналіз тексту (німецька мова)
 9. Інновації у словниковому складі німецької мови
 10. Сучасна німецькомовна література
 11. Сучасна англомовна література
 12. Вступ до жанрології
 13. Лінгвокраїнознавство англомовних країн
 14. Практичний курс польської мови
 15. Польський політичний та медійний дискурс
 16. Сучасна польська література
 17. Поляки – лауреати Нобелівської премії
 18. Польсько-українські культурні зв'язки
 19. Видатні поляки світу
 20. Роль та місце польської культури в контексті світової
 21. Особливості польського менталітету
 22. Сучасне польське мистецтво
 23. Стилістика англійської мови
 24. Загальнотеоретичний курс англійської мови
 25. Лексикологія англійської мови
 26. Історія англійської мови
 27. Теоретична граматика англійської мови
 28. Теоретична фонетика англійської мови
 29. Лінгвокогнітивний аналіз тексту (англійська мова)

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки – 20 кредитів (по 4  кредити ЄКТС на кожну дисципліну; обрати  5 навчальних дисциплін):

-          І курс ( 1 дисципліна у І семестрі,  2 дисципліни у  ІІ семестрі);

-          ІІ курс ( 2 дисципліни у  ІІ семестрі).

 
Галерея
Педагогічна практика в літніх оздоровчих таборах
Педагогічна практика в літніх оздоровчих таборахПедагогічна практика в літніх оздоровчих таборах
На даний момент 200 гостей на сайті