Пошук

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА: ЛОКАЛЬНИЙ ФОРМАТ

Навчальними планами спеціальностей «Біологія» та «Екологія» для студентів першого, другого і третього курсів нашої академії передбачено проходження навчально-польових практик. Першокурсники проходили таку практику з ботаніки за тематикою «Морфологія рослин» та із зоології за модулем «Безхребетні тварини». Другокурсники цієї ж спеціальності освоювали практичний матеріал із «Систематики рослин» (курс «Ботаніка») та за темою «Хребетні тварини» (курс «Зоологія»).

Змістовно насиченою була навчальна загально-екологічна практика першокурсників спеціальності «Екологія»: вони практично закріплювали теоретичні знання, здобуті при вивченні трьох змістових модулів з ботаніки, зоології та екології. Другокурсники-екологи проходили навчальну ландшафтно-екологічну практику, а студенти третього курсу цієї ж спеціальності – навчальну практику зі збереження біорізноманіття.

Керівництво практичним навчанням майбутніх учителів природничих дисциплін здійснювали науково-педагогічні працівники кафедри біології, екології та методики їх викладання, кандидати біологічних наук, доценти Ольга Дух, Неля Цицюра, Оксана Галаган, кандидат історичних наук, старший викладач Ольга Кратко й асистенти Антоніна Гура та Ірина Довганюк.

Навчальна практика студентів природничо-наукових спеціальностей, організована профільною кафедрою, мала локальний формат: вона проходила на базі Національного природного парку «Кременецькі гори» та Кременецького ботанічного саду. Офіційною основою для співпраці наших науковців із фахівцями згаданих природоохоронних установ  стали угоди з ними щодо організації та проведення практики наших студентів на території Національного парку та Ботанічного саду.

У підсумку, під час виконання програми навчальної практики студенти спеціальностей «Біологія» та «Екологія» ознайомились із еколого-туристичним потенціалом Кременеччини, конкретно освоїли еколого-туристичні маршрути «Стежками древнього Кременця» та «До Скель Словацького». Вони, зокрема, оглянули і детально охарактеризували розташовані на північно-західній околиці Кременця Скелі Словацького – геоморфологічне утворення, геологічну пам’ятку природи місцевого значення. Цікавим було вивчення джерела «Корито» – гідрологічної пам’ятки природи регіонального значення, що знаходиться в м. Кременці, в урочищі «Звіринець» на вулиці Сичівка. Особливий інтерес студентів викликали каменоломні, створення яких розпочалось руками людини понад 500 років тому і які на сьогодні є не лише оригінальним туристичним об’єктом, а й зимовим захистком ряду рукокрилих (кажанів). Під час практичного ознайомлення з каменоломнями студенти і викладачі із власної ініціативи здійснили прибирання кам’яних лабіринтів від наслідків відвідин численних туристичних груп.

Студенти отримали практичне підтвердження набутих теоретичних знань і вкотре переконались у неповторній красі та широких рекреаційних можливостях природних ресурсів Кременеччини.

 
Галерея
Вечірня академія
Вечірня академіяВечірня академія
На даний момент 384 гостей на сайті