Пошук

Каталог вибіркових дисциплін 2018-2019

Перелік вибіркових дисциплін для всіх ОПП

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Кафедра іноземних мов та методики їх викладання

Ділова англомовна комунікація

Загальнотеоретичний курс англійської мови

Історія і культура Польщі

Контрастивна стилістика англійської та української мови

Країнознавство англомовних країн

Країнознавство німецькомовних країн

Лінгвістична прагматика

Лінгвістичний аналіз тексту

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Література англомовних країн

Мова і міжкультурна комунікація

Практична граматика англійської мови

Практична граматика англійської мови (середній рівень)

Практична граматика англійської мови (синтаксис)

Практична граматика англійської мови (функціональні аспекти)

Практична граматика німецької мови

Практична граматика польської мови

Практична стилістика української мови

Практична фонетика англійської мови

Практичний курс англійської мови (рівень А1)

Практичний курс англійської мови (рівень А1+)

Практичний курс англійської мови (рівень А2)

Практичний курс англійської мови (рівень А2+)

Практичний курс англійської мови (рівень В1)

Практичний курс англійської мови (рівень В1+ )

Практичний курс англійської мови

Практичний курс німецької мови

Практичний курс польської мови

Розмовний курс англійської мови

Розмовний курс німецької мови

Розмовний курс польської мови

Сучасні аспекти навчання німецької мови в початковій школі

Теорія літератури

Фонетико-корективний курс англійської мови

Кафедра української філології та суспільних дисциплін

Актуальні питання українського словотвору

Вивчення  теорії літератури в ЗЗСО

Вивчення творчості шістдесятників

Воєнний/антивоєнний дискурс у сучасній українській літературі

Генеалогія

Джерелознавство історії України

Дитяча література

Економіка

Екскурсознавство

Етика комунікації в педагогічній діяльності

Етика та естетика

Етнологія України

Загальне мовознавство

Історико-педагогічна просопографія

Історична біографістика

Історична географія

Історична граматика української мови

Історичне краєзнавство

Історія історичної науки

Історія науки

Історія релігії

Історія світової культури

Історія філософської думки України

Культура української мови

Лінгвістика інтерне-ресурсів

Лінгвістичний аналіз тексту

Літературне  краєзнавство

Логіка

Менеджмент

Методика підготовки до ЗНО з української літератури

Методика підготовки до ЗНО з української мови

Міфологія

Національні меншини України між світовими війнами

Основи академічного письма

Основи віршознавства

Основи журналістики

Основи літературної творчості

Педагогіка сімейного виховання

Педагогічна риторика

Політична історія України середини ХХ –початку ХХІ ст.

Політологія

Порівняльне літературознавство

Правознавство

Практикум з виразного читання

Практикум із сучасної літературної мови

Практикум із сучасної української літературної мови

Практична  стилістика української мови (за професійним спрямуванням)

Практичний курс іноземної мови

Проблеми суспільних трансформацій у країнах Центральної і Східної Європи

Проблемні питання морфології

Релігієзнавство

Релігійний туризм

Розвиток мовлення на уроках української мови в ЗЗСО

Соціальна педагогіка

Соціологія

Спеціальні історичні дисципліни

Стилістика української мови

Теорія і практика інтерпретації літературного твору в ЗЗСО

Трудове право

Туристичне краєзнавство

Українознавство

Українська діалектологія

Філософія історії

Філософія туризму

Кафедра мистецьких дисциплін та методик їх викладання

Акомпанемент та імпровізація

Актуальні питання розвитку української вокальної педагогіки

Аналіз вокально-хорових творів

Гурткова робота

Естамп

Історико-побутовий та сучасний бальний танець

Історія театру та кіномистецтва

Класичний танець

Кольорознавство

Комп’ютерне інструментування музичних творів

Композиція та постановка танцю

Музична інформатика

Навчання художньої культури

Народний танець

Оркестровий клас

Паперопластика

Писанкарство

Ритміка та хореографія

Станковий живопис

Теорія і  практика вокально-хорового співу у школі

Українська народна музична творчість

Художня культура ( світова )

Художня культура (сучасна)

Художня культура (українська)

Художня обробка тканини

Кафедра теорії і методики дошкільної та початкової освіти

Виховання дітей в різновікових групах

Етнографія дитинства

Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті

Інноваційні технології навчання математики в початковій школі

Культурно-дозвіллєва діяльність в літніх оздоровчих таборах

Наступність у роботі ЗДО і початкової школи

Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям

Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі

Організація освітньо-виховного процесу в сільській початковій школі

Основи психологічного тренінгу

Особливості роботи з підручником в початковій школі

Педагогічні технології у початковій освіті

Професійна адаптація студента до роботи в початковій школі

Робота з дитячими та молодіжними організаціями

Розвиток і виховання дітей раннього віку

Розвиток творчих здібностей молодших школярів

Теорія і технології розвитку дитячої художньої творчості

Теорія та методика навчання та виховання обдарованих дітей

Теорія та технології розвитку дитячої художньої творчості

Технології дистанційного навчання в НУШ

Технології раннього розвитку дитини

Кафедра педагогіки та психології

Ведення професійних документів у ЗЗСО

Виховання обдарованих дітей

Вікова психологія

Вплив комп’ютерних ігор на розвиток логічного мислення

Гендерна психологія

Імідж сучасного педагога

Методи швидкого запам’ятовування чисел та виконання дій

Основи корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

Основи патопсихології та психотерапії

Основи педагогічної інноватики

Основи педагогічної творчості

Основи профорієнтаційної роботи

Основи психогігієни та психопрофілактики

Основи психологічного тренінгу

Основи саморегуляції та самовиховання

Педагогіка дошкільна

Педагогіка сімейного виховання

Педагогічні студії

Підготовка до роботи в НУШ

Проєктна організація навчального процесу з використанням інформаційних технологій

Психологічна діагностика та  корекція

Психологічна служба в закладах освіти

Психологічне консультування

Психологія булінгу та віктимної поведінки

Психологія віртуального середовища та кібербезпека

Психологія криз та посттравматичних стресових розладів

Психологія мотивації та емоцій

Психологія особистості

Психологія праці з основами інженерної психології

Психологія професійної самореалізаці

Психологія релігій

Психологія та педагогіка

Психолого-педагогічні основи  роботи з обдарованими дітьми

Соціальна віктимологія

Соціальна педагогіка

Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти

Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми

Соціально-педагогічне проектування

Теорія та історія соціального виховання

Технології роботи гувернера

Технології соціально-педагогічної роботи

Кафедра теорії і методики трудового навчання та технологій

Основи математичної статистики

Академічна доброчесність

Автоматизація виробничих процесів

Використання ІКТ у загальноосвітніх навчальних закладах

Використання програмних засобів у професійній діяльності

Використання програмних засобів у професійній діяльності вчителя

Візуалізація даних на уроках інформатики

Вплив комп’ютерних ігор на розвиток логічного мислення

Економіка і організація виробництва

Ергономіка

Інформатика

Інформатика в початковій школі

Інформатика та суспільство

Історія інформатики

Історія комп’ютерних ігор

Креативне рукоділля

Малюнок

Математична статистика

Медіаграмотність для освітян

Методи швидкого запам’ятовування чисел та виконання дій

Монтаж та обслуговування комп’ютерів і систем

Навчальні комп’ютерні програми в початковій школі

Народні ремесла

Науково-пошукова робота в школі

Основи виробництва

Основи дизайну

Основи електроніки з практикумом

Основи комп’ютерної графіки

Основи металообробки

Основи науково-педагогічних  досліджень

Основи педагогічної творчості

Основи підприємницької діяльності

Основи проектування та моделювання

Основи робототехніки

Основи САПР виробів з деревини

Основи систем апаратного проектування

Позашкільна освіта

Практичне розв’язування задач з інформатики

Програмування

Проектна діяльність в інформатиці

Проектна організація навчального процесу з використанням інформаційних технологій

Проектування деревообробних підприємств

Профорієнтаційна робота

Психологія віртуального середовища та кібербезпека

Спецрисунок

Сучасні техніки художньої обробки матеріалів

Теоретичні основи та комп’ютерні технології тестування

Технічна творчість

Технології виховної роботи

Технології дистанційного навчання

Технологічний практикум

Технологія виготовлення виробів з деревини та металу

Технологія виготовлення виробів з текстильних матеріалів

Технологія виготовлення м’якої іграшки

Технологія виготовлення народної ляльки

Технологія виховної роботи у професійній освіті

Технологія меблевого виробництва

Технологія оздоблення художніх виробів з деревини та металу

Технологія художньої обробки деревини

Трудове навчання з практикумом

Хмарно-орієнтовані технології в освіті та науці

Художнє проектування

Художні техніки декоративно-прикладного мистецтва

Художня обробка лози

3 D моделювання

Intel – навчання для майбутнього

Художня праця та основи дизайну

Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання

Кафедра спортивних ігор та туризму

Діяльність туристичної самодіяльної організації

Інноваційні технології фізичної культури.

Історія фізичної культури

Нетрадиційні системи фізичної культури

Організація і методика спортивно-туристичної роботи

Організація клубної та гурткової роботи

Організація краєзнавчо-туристичної діяльності

Організація проведення туристичних походів

Основи класичного масажу

Психолого-педагогічні основи  роботи з обдарованими дітьми

Спортивний туризм

Спортивні ігри (які не входять до шкільної програми)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (атлетизм)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (баскетбол)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (волейбол)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (легка атлетика)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (туризм)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (футбол)

Топографія і орієнтування

Основи класичного масажу

Кафедра біології, екології та методики їх викладання

Агроекологія

Біобезпека генетично модифікованих організмів

Біогеографія

Біоіндикація

Біологічна номенклатура

Біотехнологія та генна інженерія

Валеологія харчування

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах

Відновлювана енергетика

Вікова фізіологія та шкільна гігієна

Геологія

Дендрологія

Еволюційна біологія

Екологічна біотехнологія

Екологічна освіта та культура

Екологічна психологія

Екологічне краєзнавство

Екологія (охорона природи)

Екологія рослин та тварин

Екосистемологія

Екотоксикологія

Заповідна справа

Здоров’я сім’ї та репродуктивне здоров’я

Інноваційні технології в біологічній освіті

Інформатика

Історія біології

Квітникарство та садівництво

Краєзнавство

Лікарські рослини

Лісівництво та лісові ландшафти

Математична статистика

Методика формування ключових компетентностей НУШ

Мікологія

Мікробіологія

Молекулярна біологія

Молекулярні основи метаболізму

Моніторинг довкілля

Моніторинг здоров’я

Оздоровчий масаж

Оздоровчі технології

Озеленення населених місць

Органічне землеробство

Освіта для сталого розвитку

Основи здорового способу життя

Основи медичних знань

Основи садово-паркового господарства

Охорона довкілля

Популяційна екологія

Радіобіологія

Радіоекологія

Регіональні екологічні проблеми

Рекреаційний потенціал агроландшафтів

Розробка екологічних проектів

Соціальна екологія

Стратегія сталого розвитку

Туристичні ресурси України

Управління якістю с/г продукції

Фізична реабілітація

Фізіологія ВНД

Фітодизайн

Фітоценологія

Організація спостережень за природою

Практикум  із вивчення неживої природи

Природа рідного краю

 

 

 

 
Галерея
ddk
ddkddk
На даний момент 201 гостей на сайті