ДОСЛІДЖЕННЯ З КОГНІТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

На базі Національного університету «Острозька академія» проходила Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IICRACP – 2012). Функціонували секції: «Соціальне пізнання», «Пам’ять та метапам’ять», «Психофізіологія та нейропсихологія», «Когніція та мовлення», «Творчість в контексті когнітивної психології», «Особистість у віртуальному просторі», «Когнітивні стилі та ментальні репрезентації». У складі останньої презентувала свою доповідь «Постать «Бога» у категоріальних структурах свідомості студентів (на матеріалі використання техніки репертуарних ґраток)» доцент кафедри психології Наталія Савелюк. Учасниками конференції, окрім українських психологів, стали також науковці з Польщі, Німеччини, Болгарії та Індії. Усі вони мали можливість як поспілкуватися у режимі «онлайн», так і впродовж місяця заочно коментувати доповіді один одного.

 
Галерея
galery 3
galery 3galery 3
На даний момент 526 гостей на сайті