Пошук

Програми вступних випробувань (Академія 2021)

ПРОГРАМА для фахового вступного випробування (перевірка музичних здібностей) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за нормативним терміном навчання на ІІ курс, ІІІ курс на основі ОКР «молодший спеціаліст» та рівня вищої освіти «бакалавр», «магістр» / ОКР «спеціаліст» денна та заочна форми навчання спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

ПРОГРАМА з Фахового іспиту (музичне мистецтво з методикою навчання) ступінь вищої освіти «магістр» спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) денна та заочна форми навчання

ПРОГРАМА для фахового вступного випробування (основний музичний інструмент) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим терміном навчання на І курс на основі ОКР «молодший спеціаліст» денна та заочна форми навчання спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)


 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра (денна, заочна форми навчання)

Програма вступного випробування з української мови та літератури (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та ОКР «молодший спеціаліст», які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість зовнішнього незалежного оцінювання) (денна, заочна форми навчання

Програма вступного випробування з української мови та літератури (українська мова і література для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за нормативним терміном навчання на ІІ, ІІІ курс на основі ОКР «молодший спеціаліст», спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) (денна, заочна форми навчання)

Програма вступного випробування з української мови та літератури для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за нормативним терміном навчання на ІІ, ІІІ курс на основі рівня вищої освіти «бакалавр, магістр»/ ОКР «спеціаліст», спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) (денна, заочна форма навчання)

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ з української мови та літератури (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди) (денна, заочна форми навчання)


 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування з біології, екології та методики їх навчання (магістр)

ПРОГРАМА фахового вступного випобування з екології за нормативним терміном навчання на ІІ, ІІІ курс

Програма вступного випробування з біології для вступників на основі повної загальної освіти замість ЗНО

ПРОГРАМА фахового вступного випробування з біології за скороченим терміном на І курс

ПРОГРАМА фахового вступного випробування з біології за нормативним терміном на ІІ, ІІІ курс

ПРОГРАМА для проведення співбесіди з біології

ПРОГРАМА фахового вступного випробування з екології за скороченим терміном навчання на І курс

ПРОГРАМА вступного випробування з географії для вступників на основі повної загальної освіти замість ЗНО

ПРОГРАМА для проведення співбесіди з географії

ПРОГРАМА вступного випробування з хімії для вступників на основі повної загальної середньої освіти та ОКР «молодший спеціаліст», які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість зовнішнього незалежного оцінювання (денна та заочна форма навчання)

ПРОГРАМА для проведення співбесіди з хімії для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди (денна та заочна форма навчання)


 

ПРОГРАМА фахового іспиту Дошкільна педагогіка з фаховими методиками (назва іспиту) для вступу на навчання за ступенем вищої освіти «магістр» денної, заочної форм навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта

ПРОГРАМА фахового вступного випробування Педагогіка (назва вступного випробування) для вступу на навчання на здобуття ступеня бакалавра за скороченим терміном навчання на І курс на основі ОКР «молодший спеціаліст» спеціальність 012 Дошкільна освіта, спеціальність 013 Початкова освіта денна, заочна форми навчання


 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (ІНФОРМАТИКА) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за нормативним терміном навчання на ІІ курс, ІІІ курс, на основі ОКР «молодший спеціаліст» та рівня вищої освіти «бакалавр», «магістр»/ ОКР «спеціаліст», денна та заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (ІНФОРМАТИКА) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим терміном навчання на І курс на основі ОКР «молодший спеціаліст», денна та заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за нормативним терміном навчання на ІІ курс, ІІІ курс, на основі ОКР «молодший спеціаліст» та рівня вищої освіти «бакалавр», «магістр»/ ОКР «спеціаліст», денна та заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

ПРОГРАМА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ З МАТЕМАТИКИ (для вступників денної та заочної форм навчання на основі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди)

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ (для вступників денної та заочної форм навчання на основі повної загальної середньої освіти та ОКР «молодший спеціаліст», які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість зовнішнього незалежного оцінювання)

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФІЗИКИ (для вступників денної та заочної форм навчання на основі повної загальної середньої освіти та ОКР «молодший спеціаліст», які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість зовнішнього незалежного оцінювання)

ПРОГРАМА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ З ФІЗИКИ (для вступників денної та заочної форм навчання на основі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим терміном навчання на І курс на основі ОКР «молодший спеціаліст», денна та заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ (ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ) (ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)


 

Програма для проведення співбесіди з Історії України (для вступників денної та заочної форм навчання на основі повної загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди)

Програма вступних випробувань з Історії України для вступників денної та заочної форм навчання на основі повної загальної середньої освіти та ОКР "молодший спеціаліст", які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість зовнішнього незалежного оцінювання

Програма для фахового вступного випробування (Історія України) для вступу на навчання для здобуття стуеня бакалавра за нормативним терміном навчання на ІІ, ІІІ курс на основі ОКР "молодший спеціаліст" та рівня вищої освіти "бакалавр/магістр"/ ОКР "спеціаліст", ступінь вищої освіти "бакалавр", денна та заочна форми навчання спеціальнісь 014 Середня освіта (Історія)


 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування з педагогіки (ІІ, ІІІ курс за нормативним терміном, денна, заочна форми навчання) спеціальності: 231 Соціальна робота, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ СТУПІНЬ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» Денна/заочна форма навчання

ПРОГРАМА Додаткового вступного випробування із педагогіки за рівнем вищої освіти другим (магістерським) для всіх спеціальностей (денна, заочна форми навчання)


 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ТРЕТІМ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ТРЕТІМ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ТРЕТІМ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки


 

 

Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за рівнем вищої освіти «бакалавр»  денної, заочної форм

Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська) РВО «бакалавр» спеціальність 014 Середня освіта (мова і література) на ІІ, ІІІ курс

Програма вступного випробування з іноземної мови (німецька) «бакалавр» спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) на ІІ, ІІІ курс

Програма вступного випробування з іноземної мови (німецька) РВО бакалавр спеціальність 014 Середня освіта (Німецька мова і література) на базі ПЗСО

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ТЕСТОВОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКА) ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ТЕСТОВОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НІМЕЦЬКА) ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ТЕСТОВОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ПРОГРАМА для проведення СПІВБЕСІДИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ для вступників на базі ПЗСО

ПРОГРАМА для проведення СПІВБЕСІДИ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ для вступників на базі ПЗСО

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ (АНГЛІЙСЬКА МОВА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА))»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ (НІМЕЦЬКА МОВА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МОВА І ЛІТЕРАТУРА (НІМЕЦЬКА))»


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ (за нормативним терміном навчання на ІІ - ІІІ курс) для спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) (денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА фахового іспиту теорія та методика фізичного виховання для вступу на навчання за рівнем вищої освіти «магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) денної, заочної форм навчання на основі рівня вищої освіти «бакалавр», ОКР «спеціаліст»

ПРОГРАМА фахового вступного випробування з теорії та методики фізичного виховання для вступу на навчання на І курс за скороченим терміном навчання, рівень вищої освіти «бакалавр», спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) денна, заочна форми навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА
(УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА)
для вступників
на здобуття ступеня вищої освіти «магістр»
на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста,
магістра
(денна, заочна форми навчання)
Програма вступного випробування
з української мови та літератури
(для вступників на основі повної загальної середньої освіти та ОКР
«молодший спеціаліст», які відповідно до спеціальних умов участі в
конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі вступних
іспитів замість зовнішнього незалежного оцінювання)
(денна, заочна форми навчанн
Програма вступного випробування
з української мови та літератури
(українська мова і література для вступу на навчання для
здобуття ступеня бакалавра за нормативним терміном навчання
на ІІ, ІІІ курс на основі ОКР «молодший спеціаліст»,
спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література)
(денна, заочна форми навчання)
Програма вступного випробування
з української мови та літератури
для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за
нормативним терміном навчання на ІІ, ІІІ курс на основі рівня
вищої освіти «бакалавр, магістр»/ ОКР «спеціаліст»,
спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література)
(денна, заочна форма навчання)
ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ
з української мови та літератури
(для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які відповідно до
спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять вступні випробування у
формі співбесіди)
(денна, заочна форми навчання)
 
Галерея
galery 4
galery 4galery 4
На даний момент 453 гостей на сайті