ДОСЛІДЖЕННЯ З НОРМАЛЬНОЇ АНАТОМІЇ

На засіданні спеціалізованої вченої ради Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського науково-педагогічний працівник нашого навчального закладу Л.М.Головатюк успішно захистила дисертаційне дослідження з нормальної анатомії ”Структурно-функціональні зміни товстої кишки за умов токсичного гепатиту“ на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. Робота була виконана у цьому ж університеті під науковим керівництвом доктора медичних наук, професора кафедри анатомії А.М.Пришляк. Опонували нашому науковцю доктор біологічних наук, професор кафедри криміналістичних експертиз Національної академії внутрішніх справ України Л.Т.Котляренко та завідувач кафедри анатомії людини Буковинського медичного університету, професор Б.Г.Макар.

Фахівці відзначили актуальність вказаної проблематики, наукову новизну одержаних результатів, що обумовлено активним літературним і патентним пошуками здобувача за темою дисертаційної роботи, виконанням експериментальної програми дослідження, ґрунтовною статистичною обробкою фактологічного матеріалу.

 
Галерея
foto 12
foto 12foto 12
На даний момент 541 гостей на сайті