ФОЛЬКЛОР В ОРКЕСТРОВІЙ ТВОРЧОСТІ

Старший викладач кафедри методики музичного виховання та вокально-хорових дисциплін Л.П.Макаренко успішно захистила дисертаційне дослідження ”Трансформація фольклору в оркестровій творчості Л.М.Колодуба“ на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України. Науковий керівник роботи – професор Прикарпатського НУ ім..Василя Стефаника В.Г.Дутчак. опонували нашому науковцю член-кореспондент НАМ України, провідний науковий співробітник ІМФЕ НАН України, доктор мистецтвознавства, професор А.К.Терещенко і кандидат мистецтвознавства, доцент Прикарпатського НУ ім.Василя Стефаника І.С.Палійчук.

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена потребою поглибленого вивчення симфонічних та оркестрових творів Л.Колодуба, в яких оригінальні методи трансформації музичного фольклору сприяють відображенню національної приналежності, взаємодії традицій та інновацій у композиторській творчості.

У висновках дисертації зазначено: Л.М.Колодуб подає народну музичну творчість у єдності авторського, національного та індивідуального аспектів. Результати дослідження можуть бути використаними при вивченні курсів ”Історія сучасної української музики“, ”Симфонічне диригування“, ”Оркестровий клас“, ”Аналіз музичних творів“ тощо.

 
Анонси
Галерея
galery 9
galery 9galery 9
На даний момент 355 гостей на сайті