Головне меню

Гуманітарно-технологічний факультет

 

 

 

Декан - Курач Микола Станіславович,
доктор педагогічних наук, доцент.

 

 

 

 

Секретар деканату – Гузик Марія Василівна

Кафедри факультету:

- кафедра іноземних мов та методики викладання (зав. кафедри – кандидат філологічних наук,доцент Воронцова Н.Г.);

- кафедра теорії і методики трудового навчання та технологій (зав. кафедри – кандидат технічних наук, доцент Бабій Н.В.)

- кафедра української філології та суспільних дисциплін (зав. кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Василишин О.В.);

- кафедра історії та методики навчання (в.о. зав. кафедри - доктор історичних наук Скакальська І.Б.)

Програми підготовки:

Бакалавр:
014 Середня освіта (Мова і література (англійська))
014 Середня освіта (Мова і література (німецька))
014 Середня освіта (Мова і література (польська))
014 Середня освіта (Українська мова і література)
014 Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта (Інформатика)
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
015 Професійна освіта (Деревообробка)

Магістр:
014 Середня освіта (Мова і література (англійська))
014 Середня освіта (Мова і література (німецька))
014 Середня освіта (Українська мова і література)
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Понад 420 студентів денної та заочної форм навчання здобувають фах учителя англійської, німецької, польської мов, української мови та літератури, історії, трудового навчання та технології, інформатики, деревообробки.До освітнього процесу залучено 58 викладачів (50 на постійній основі), серед яких 9 докторів наук, 6 професорів; 38 кандидатів наук, 21 доцент.
Традиції поглибленого вивчення іноземних мов та історії, оволодіння технологіями трудового навчання сягають часів діяльності навчальних закладів ХІХ–ХХ ст.: Волинської гімназії (ліцею), Кременецького ліцею, Кременецького учительського (педагогічного) інституту.
Підготовка фахівців із філології та історії здійснюється на багатій історичній минувшині: (функціонування осередків освіти, починаючи з 1636 р., книгодрукування), перебування на Кременеччині визначних постатей української та світової літератур (М. Костомаров, Т. Шевченко, М. Драгоманов, О. Пчілка, М. Петров, М. Коцюбинський, У. Самчук, Г. Гордасевич, О. Лятуринська, Ю. Покальчук, І. Гнатюк, Ю. Словацький, В. Короленко, О. де Бальзак, Я. Івашкевич).
Першим деканом факультету іноземних мов (із 1998 р. – відділ іноземних мов) було призначено викладача німецької мови В.Я. Якубову (Ломакович). Згодом деканом факультету було обрано кандидата педагогічних наук, доцента В. Г. Мазурка, який незмінно очолював його до 2018 р.Підготовка вчителів трудового навчання започаткована у 1969 р. у Кременецькому педагогічному училищі (коледжі). Завідуючим відділенням трудового навчання і креслення, згодом – деканом факультету трудового навчання був кандидат педагогічних наук Б. А. Прокопович.
У лютому 2019 р. у зв’язку з відкриттям нових освітньо-професійних програм за бакалаврським і магістерським рівнями гуманітарний факультет було реорганізовано у гуманітарно-технологічний.
До послуг викладачів та студентів – 2 ресурсні центри вивчення іноземних мов, відео- та аудіо-техніка, доступ до мережі Інтернет, сучасне програмне забезпечення. У зв’язку із започаткуванням підготовки вчителів польської мови на факультеті створено мультимедійний ресурсний центр із вивчення польської мови.
Для підготовки фахівців технологічних спеціальностей обладнано понад 15 майстерень, спеціалізовані комп’ютерні класи та лабораторії. Основний акцент у підготовці вчителів технологій зроблено на практичну підготовку,  відродження народних традицій декоративно-ужиткового мистецтва, художню обробку матеріалів (металу, деревини, лози, глини, тканини). Кращі творчі роботи студентів спеціальності прикрашають інтер’єри навчальних корпусів, експонуються у виставковій залі академії.
За останні п’ять років викладачами та студентами факультету опубліковано понад 300 науково-методичних праць (монографій, підручників, навчальних посібників, методичних розробок, наукових статей).
За роки існування факультету підготовлено понад 3 тисячі висококваліфікованих учителів, які працюють в закладах освіти, науки, у видавництвах, на державній та адміністративній роботі, у громадських організаціях, курсах навчання іноземних мов в Україні та за кордоном, на підприємствах, у бізнесі. 
Галерея
armsport
armsportarmsport
На даний момент 440 гостей на сайті