НАУКОВІЙ ТРАДИЦІЇ – ДЕСЯТЬ РОКІВ

Цьогорічна Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу інституту та педагогічного коледжу була ювілейною – десятою. Наукова традиція, започаткована вже в перший рік існування інституту, підтверджується впродовж десятиліття щорічними підсумковими звітами науково-педагогічних працівників про творчі здобутки в царині фахової науково-дослідницької діяльності та професійної творчості.

 

 

Пленарне засідання конференції відкрилося вступним словом ректора інституту, професора А.М.Ломаковича, який узагальнив науково-академічні та видавничі здобутки професорсько-викладацького складу інституту за минулий рік, наголосив на особливостях науково-дослідницької роботи в умовах переходу навчального закладу до вищого академічного статусу й окреслив головні завдання науко-аналітичних пошуків і видавничої діяльності науковців інституту на наступний рік і ближню перспективу. До програми конференції 128 науковців навчального закладу запропонували 97 наукових повідомлень і доповідей, 6 з яких прозвучали на пленарному засіданні, а 91 – під час роботи 13 тематичних секцій.

 

 

У пленарному форматі учасники конференції заслухали доповідь доктора педагогічних наук, завідувача кафедри образотворчого мистецтва та методики його викладання, професора О.М.Дем’янчука ”Кредитно-модульне навчання у світлі основних положень Болонського процесу“. Кандидат біологічних наук, професор кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання В.В.Чижик розкрив тему ”Фізична працездатність різних контингентів дітей і підлітків“. Кандидата педагогічних наук, доцента кафедри загальної та соціальної педагогіки Л.О.Данильчук зацікавила ”Профілактика ксенофобії серед студентської молоді“, а кандидат історичних наук, старший викладач кафедри методики викладання біології та екології О.В.Кратко інформувала про ”Новітні відкриття та наукові дослідження в сучасній біології“. ”Хорове мистецтво Тернопільщини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття: регіональні мистецько-освітні аспекти“ – такою була тематика доповіді кандидата мистецтвознавства, старшого викладача кафедри гри на музичних інструментах і хореографії О.М.Бойчук. Директор педагогічного коледжу, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри фізики, математики та інформатики Н.В.Бабій оприлюднила тему ”Моделювання процесів дифузійного перенесення в багатошарових наноплівках“.

Тематичні секції формувалися, в основному, із представників однопрофільних кафедр і працювали над своїми традиційними проблемами. Зокрема, науковці кафедри суспільних дисциплін продовжували розробляти тему ”Місце і роль Волині та Галичини в історичних, політичних, соціально-економічних і культурних процесах України“.

 

 

”Мовно-літературні процеси на Волині впродовж століть“.і надалі залишаються в центрі наукового інтересу науковців кафедри української мови та літератури. Представники кількох кафедр об’єдналися в одну секцію і розглядали ”Історико-педагогічні засади підготовки фахівців у вищій школі України“. ”Соціально-педагогічні проблеми навчання і виховання у системі безперервної освіти“ заволоділи увагою науково-педагогічних працівників кафедри загальної та соціальної педагогіки. Члени кафедри психології працювали над проблемою ”Педагогічні аспекти самореалізації студентської молоді у сучасному культурному середовищі“. Тематичний спектр секції ”Актуальні напрямки розвитку дошкільної та початкової освіти“ був настільки широким, що до його висвітлення долучилися науково-педагогічні працівники п’яти кафедр. Актуальну проблематику розробляли фахівці іноземної філології. Предметом їх досліджень стали ”Пріоритетні шляхи формування комунікативної та соціокультурної компетенції вчителя іноземних мов“. Науково-педагогічні працівники природознавчого профілю працювали у двох тематичних напрямах: ”Еколого-біологічні проблеми у сучасних наукових дослідженнях“ і ”Методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя біології“. Вивчаючи проблему ”Шляхи вдосконалення викладання музичних дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів музики“, фахівці-музикознавці спрямували свої зусилля у загальнотеоретичному та практично-фаховому напрямах. ”Традиції народного образотворчого мистецтва Західного регіону України“ стали предметом аналітичних досліджень науковців кафедри образотворчого мистецтва та методики його викладання. Фахівці фізичного виховання звернулися до теми ”Оптимізація фізичного виховання у системі педагогічної освіти“. Науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методики технологічної освіти і кафедри фізики, математики та інформатики досліджували ”Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя технологій“.

За матеріалами Звітної наукової конференції буде опубліковано Збірник наукових праць.

 

 
Анонси
Галерея
foto 14
foto 14foto 14
На даний момент 425 гостей на сайті