Пошук

ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ОНЛАЙН-ЧИТАННЯ

Студенти та викладачі нашого ВНЗ стали учасниками Всеукраїнських Шевченківських онлайн-читань, присвячених 200-річчю від Дня народження Т.Г.Шевченка. Читання були підготовлені науково-педагогічними працівниками кафедри загальної та соціальної педагогіки (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент С.М.Корнієнко) і кафедри теорії та методики дошкільної освіти (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент Т.С.Фасолько). Ініціатива участі нашого студентства в онлайн-читаннях належить кандидату педагогічних наук, доценту Л.О.Данильчук, а конкретну організаційну роботу здійснили кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Л.М.Кравець та кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти І.А.Онішук.

Співучасниками читань стали студенти, магістранти й аспіранти Бердянського державного педагогічного університету, Рівненського державного гуманітарного університету та Східноєвропейського національного університету ім.Лесі Українки. Ведуча онлайн-читань, студентка четвертого курсу педагогічного факультету (спеціальність “Соціальна педагогіка”) Аліна Гикава першими надала слово представникам наймолодшого покоління, учням молодших класів ЗОШ №2 м.Кременця Лізі Оніщук і Вікторії Юрчук, які розпочали читання декламуванням відомих поетичних творів Тараса Шевченка “Зоре моя вечірняя” та “Мені тринадцятий минало”.

 

 

Учасники читань від Бердянського ДПУ запропонували “родинну” тематику у спадщині Шевченка: аспірантка Аліна Луб’янова аналізувала “Родинні ідеали у творчості Тараса Шевченка”, а студентка Тетяна Констянтинова висвітлювала тему “Т.Г.Шевченко – оберіг української родини”.

Своєрідним продовженням розпочатої розмови стали виступи студентів Східноєвропейського НУ ім.Лесі Українки: проблеми української сім’ї через призму творчості Тараса Шевченка вирішували Наталія Дужич (“Т.Г.Шевченко про сімейне виховання”), Людмила Тарасюк (“Проблеми української сім’ї у творчості Тараса Шевченка”) та Оксана Карагодова (“Жіноча доля у творчості Тараса Шевченка”). Їх колега Ліна Савчук оприлюднила актуальну в часі та гостру в політико-теоретичному аспекті тему “Національна ідея у творчості Тараса Шевченка”.

Представники Рівненського ДГУ в основному зосередилися на освітньо-виховних аспектах творчої спадщини Т.Г.Шевченка. П’ятикурсник Іван Артемов характеризував “Інститут виховання у творах Тараса Шевченка”, а другокурсниця Ірина Калюжна висвітлювала “Аспекти національного виховання у поглядах Т.Г.Шевченка”. Студентка третього курсу Яна Таборовець звернулася “До питання жіночої освіти у творчості Т.Г.Шевченка”, а магістранта Юлія Безноско – до проблеми “Ідеї національного виховання у поглядах Т.Г.Шевченка”. Майбутній педагог-філолог Вікторія Козачук розкрила тему “Букварь Южнорусский” у педагогічному доробку Т.Г.Шевченка”. Увагу студентки другого курсу факультету іноземної філології Наталії Гембік привернув “Принцип народності у творчості Т.Г.Шевченка”.

Різноплановими за тематичною спрямованістю були наукові повідомлення студентів нашого інституту. Про перебування Кобзаря на Волинських теренах розповіла першокурсниця Олеся Шматюк у розвідці “Тарас Шевченко і Кременеччина”, а її подруга Ольга Гануліч звернулася до такого важливого і водночас складного питання як “Ідея національного духовного відродження у творчості Тараса Шевченка”. Частина студентів вивчала Шевченкове бачення долі та місця жінки-матері в українському суспільстві. Зокрема, студентка четвертого курсу Олена Силка аналізувала “Образ жінки у творах Т.Г.Шевченка”, а третьокурсниці Наталія Редько – “Образ матері у творчості Тараса Шевченка крізь призму сучасності”, Наталія Лазута – тему “Тарас Шевченко про дітей і материнство”.

 

 

Педагогічний контекст творчості Великого Кобзаря досліджували другокурсниці Анна Крижна (“Шевченкова педагогіка”) та Інна Барабанюк (“Просвітницька діяльність і педагогічні погляди Тараса Шевченка”), першокурсниця Олеся Морозюк (“Педагогічні ідеї у творчості Тараса Шевченка”), а також третьокурсниця Ольга Тернова (“Постать учителя як втілення освітньо-виховного ідеалу за вибраними творами Т.Г.Шевченка”). Викладач коледжу О.В.Цимбалюк охарактеризувала “Педагогічні погляди Т.Г.Шевченка у контексті розвитку освіти”.

Проблеми виховання молодого покоління через призму Шевченкової творчості склали зміст виступів третьокурсниць Ольги Макаренко (“Формування моральних якостей особистості за допомогою поезії Тараса Шевченка”), Валентини Хронюк (“Вплив творчості Т.Г.Шевченка на формування в учнів трудової культури”), Катерини Мишко (“Проблеми сімейного виховання у творах Т.Г.Шевченка”), другокурсниці Марії Ткачук (“Значення творчості Т.Г.Шевченка у вихованні почуття патріотизму підростаючої особистості”), а також викладача коледжу Н.А.Бодруг (“Виховне спрямування прозових творів Тараса Шевченка”).

До участі в онлайн-читаннях студенти інституту готувалися під науковим керівництвом О.П.Макаренко, Л.М.Кравець, І.А.Оніщук, Н.В.Приймас, І.Ф.Лизун, О.В.Швець, В.В.Терпелюк, О.М.Доманюк, Р.Я.Яковишина.

Матеріали студентських онлайн-читань до 200-річчя від Дня народження Тараса Шевченка будуть опубліковані в черговому випуску “Студентського наукового вісника” нашого інституту.

 

 
Анонси
Галерея
3
33
На даний момент 310 гостей на сайті