Імплементація Закону України "Про вищу освіту"

1. Положення про ректорат Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

2. Положення про вчену раду Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

3. Положення про Кременецький педагогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

4. Положення про порядок створення, організацію та роботу Екзаменаційної комісії у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім.Тараса Шевченка

5. Положення про вчену раду факультету Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

6. Положення про факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

7. Положення про кафедру Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

8. Положення про організацію наукової діяльності Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

9. Положення про студентське самоврядування у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

10. Положення про наглядову раду Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

11. Положення про моніторинг і контроль якості освіти у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

12. Положення про конкурс наукової та науково-технічної діяльності Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної

академії ім.Тараса Шевченка “Науковець року”

13. Положення про наукове товариство Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

14. Положення про науково-дослідну лабораторію Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

15. Положення про науково-дослідну роботу студентів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

16. Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

17. Положення про запобігання плагіату та впровадження практики належного цитування у навчальному процесі КОГПА ім. Тараса Шевченка

18. Положення про педагогічну раду Кременецького педагогічного коледжу КОГПА ім. Тараса Шевченка

19. Положення про порядок створення, організацію та роботу Екзаменаційної комісії у Кременецькому педагогічному коледжі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

20. Положення про контроль знань, умінь та навичок студентів Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

21. Положення про раду профілактики правопорушень Кременецького педагогічного коледжу КОГПА ім. Тараса Шевченка

22. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитній трансферно-накопичувальній системі організації навчального процесу

в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

23. Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

24. Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім.Тараса Шевченка

25. Положення про організацію освітнього процесу у Кременецькійї обласній гуманітарно-педагогічній академії ім.Тараса Шевченка

26. Положення про проведенння практики студентів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

27. Рекомендаційні вимоги до претендентів на посади асистента, викладача, старшого викладача, доцента та професора, завідувача кафедри  Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

28. Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

29. Положення про конференцію трудового колективу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

30. Положення про приймальну комісію Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

31. Положення про Раду молодих науковців Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

32. Положення про порядок подання навчально-методичної, науково-методичної, наукової літератури, підручників, навчальних посібників та монографій на розгляд Вченої ради академії

33. Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

34. Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

35. Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку й видачі документів про вищу освіту державного зразка у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

36. Положення про порядок та умови обрання студентами дисниплін за вибором в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

37.Регламент Вченої ради

38. Положення про Почесного професора Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

39. Положення про призначення та виплати стипендії студентам у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

40. Положення про конкурс на краще наукове, навчально-методичне, публіцистичне видання серед викладачів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

41. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

42. Порядок замовлення, підготовки, виготовлення, видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них у Кременецькій обласній

гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка та Кременецькому педагогічному коледжі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічній

академії ім. Тараса Шевченка

43. Положення про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної

академії ім. Тараса Шевченка

44. Положення про призначення та виплату стипендії студентам Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної

академії ім. Тараса Шевченка

45. Положення про організацію контролю якості навчання Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної

академії ім. Тараса Шевченка

46. Положення про порядок проведення та складання кандидатських іспитів у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній

академії ім. Тараса Шевченка

 
Галерея
Педагогічна практика в літніх оздоровчих таборах
Педагогічна практика в літніх оздоровчих таборахПедагогічна практика в літніх оздоровчих таборах
На даний момент 377 гостей на сайті