Положення навчального закладу

1. Положення про ректорат Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

2. Положення про вчену раду Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

3. Положення про Кременецький педагогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

4. Положення про порядок створення, організацію та роботу Екзаменаційної комісії у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім.Тараса Шевченка

5. Положення про вчену раду факультету Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

6. Положення про факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

7. Положення про кафедру Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

8. Положення про організацію наукової діяльності Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

9. Положення про студентське самоврядування у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

10. Положення про наглядову раду Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

11. Положення про моніторинг і контроль якості освіти у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

12. Положення про конкурс наукової діяльності Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка «Науковець року»

13. Положення про Студентське наукове товариство Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.

14. Положення про науково-дослідну лабораторію Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

15. Положення про науково-дослідну роботу студентів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

16. Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

17. Положення про запобігання плагіату та впровадження практики належного цитування у навчальному процесі КОГПА ім. Тараса Шевченка

18. Положення про педагогічну раду Кременецького педагогічного коледжу КОГПА ім. Тараса Шевченка

19. Положення про порядок створення, організацію та роботу Екзаменаційної комісії у Кременецькому педагогічному коледжі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

20. Положення про контроль знань, умінь та навичок студентів Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

21. Положення про раду профілактики правопорушень Кременецького педагогічного коледжу КОГПА ім. Тараса Шевченка

22. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитній трансферно-накопичувальній системі організації навчального процесу

в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

23. Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

24. Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім.Тараса Шевченка

25. Положення про організацію освітнього процесу у Кременецькійї обласній гуманітарно-педагогічній академії ім.Тараса Шевченка

26. Положення про заочну форму навчання здобувачів вищої освіти в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії

27. Рекомендаційні вимоги до претендентів на посади асистента, викладача, старшого викладача, доцента та професора, завідувача кафедри  Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

28. Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

29. Положення про конференцію трудового колективу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

30. Положення про приймальну комісію Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

31. Положення про Раду молодих науковців Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

32. Положення про порядок подання навчально-методичної, науково-методичної, наукової літератури, підручників, навчальних посібників та монографій на розгляд Вченої ради академії

33. Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

34. Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

35. Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку й видачі документів про вищу освіту державного зразка у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

36. Положення про порядок та умови обрання студентами дисниплін за вибором в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

37. Регламент Вченої ради Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка (зі змінами та доповненя).

38. Положення про Почесного професора Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

39. Положення про призначення та виплати стипендії студентам у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

40. Положення про конкурс на краще наукове, навчально-методичне, публіцистичне видання серед викладачів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

41. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

42. Порядок замовлення, підготовки, виготовлення, видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка та Кременецькому педагогічному коледжі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

43. Положення про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

44. Положення про призначення та виплату стипендії студентам Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

45. Положення про організацію контролю якості навчання у Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

46. Положення про порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків

47. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

48. Положення про порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам академії

49. Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників

50. Положення про навчально-методичний відділ Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

51. Порядок підготовки, виготовлення та видачі академічних довідок у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

52. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-трансферній накопичувальній системі організації освітнього процесу в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

53. Положення про робочу програму навчальної дисципліни

54. Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти

55. Положення про організацію самостійної роботи студентів у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

56. Положення про  процедуру розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних  програм    у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії  ім.  Тараса Шевченка

57. Положення про студентські наукові гуртки та проблемні групи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

58. Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

59. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

60. Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

61. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім.Тараса Шевченка

62. Положення про розробку навчальних і робочих планів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

63. Положення про службу охорони праці

64. Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і пеерведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки

65. Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім.Тараса Шевченка

66. Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

67. Положення про відділ кадрів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

68. Положення про освітнього омбудсмена та процедуру розгляду скарг здобувачів вищої освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

69. Порядок супроводу осіб з особливими освітніми потребами та інших маломобільних груп населення

70. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

71. Положення про організацію освітнього процесу в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

72. Положення про преміювання працівників Кременецького обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

73. Положення про щорічну грошову винагороду працівникам Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

74. Положення про сектор з проблем працевлаштування випускників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

75. Положення про силабус освітнього компоненту Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

76. Положення про канцелярію Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

77. Положення про сектор моніторингу якості освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

78. Положення про порядок визнання в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

79. Положення про порядок виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

80. Положення про перевірку трудової дисципліни працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

81. Положення про комісію по трудових спорах Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

82. Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

83. Положення про відділ технічних засобів навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

84. Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогіній академії ім.Тараса Шевченка

85. Положення про апеляцію результатів контролю знань здобувачів вищої освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 
Анонси
Галерея
Вид на історичний корпус академії
Вид на історичний корпус академіїВид на історичний корпус академії
На даний момент 543 гостей на сайті