СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

1. Бенера В.Є. – проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор голова вченої ради;

2. Довгань О.М. – завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання, кандидат  біологічних наук, професор заступник голови вченої ради;

3. Волянюк І.О. – доцент кафедри української філології та суспільних дисциплін, кандидат філологічних наук, доцент вчений секретар;

4. Ломакович А.М. – ректор академії, кандидат фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України;

5. Боднар М.Б. – проректор з навчальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент;

6. Сиротюк М.В. – проректор з виховної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;

7. Соляник А.А. – проректор з адміністративно-господарської роботи;

8. Курач М.С. – декан гуманітарно-технологічного факультету, доктор педагогічних наук, доцент;

9.Врочинська Л.І. – декан факультету соціально-педагогічної освіти та мистецтв, кандидат педагогічних наук, доцент.

10. Бережанський О.О. – декан факультету фізичного виховання та біології, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

11. Дем’янчук О.Н. – завідувач кафедри мистецьких дисциплін та методик їх викладання, доктор педагогічних наук, професор.

12. Воронцова Н.Г. – завідувач кафедри іноземних мов та методики їх викладання, кандидат філологічних наук, доцент.

13. Марунько О.А. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та методики їх викладання, доцент.

14. Чик Д.Ч. – доктор філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та методики їх викладання, доцент;

15. Василишин О.В. – завідувач кафедри української філології та суспільних дисциплін, кандидат філологічних наук, доцент;

16. Фасолько Т.С. – завідувач кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;

17. Кравець Л.М. – завідувач кафедри педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, доцент;

18. Безносюк О.О. – професор кафедри педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, професор;

19. Савелюк Н. М. – доктор психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології, доцент;

20. Голуб В.А. – завідувач кафедри спортивних ігор та туризму, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;

21. Ільєнко М.М.завідувач кафедри біології, екології та методики їх викладання, доктор біологічних наук, професор;

22. Бабій Н.В. завідувач кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій, кандидат технічних наук, доцент;

23. Цицюра Н.І. – доцент кафедри біології, екології та методики їх викладання, кандидат біологічних наук, доцент;

24. Дух О. І. доцент кафедри біології, екології та методики їх викладання, кандидат біологічних наук, доцент;

25. Василюк В.М. – професор кафедри біології, екології та методики їх викладання, доктор медичних наук, професор;

26. Скакальська І.Б. – доцент кафедри української філології та суспільних дисциплін, доктор історичних наук, доцент;

27. Легкун О.Г. – доцент кафедри мистецьких дисциплін та методик їх викладання, кандидат мистецтвознавства, доцент;

28. Райчук В.М. – старший викладач кафедри мистецьких дисциплін та методик їх викладання;

29. Панфілова О.Г. – доцент кафедри мистецьких дисциплін та методик їх викладання, кандидат мистецтвознавства;

30. Трифонюк В.М. – голова первинної профспілкової організації працівників навчального закладу;

31. Заблоцький А.Р. – голова первинної профспілкової організації студентів;

32. Камінська О.О. – директор педагогічного коледжу;

33. Стрельчук Ю.І. – завідувач бібліотеки;

34. Дроздовська М.М. – головний бухгалтер;

35. Шманько І. І. – голова студентського самоврядування;

36. Пачковська А. В. – голова студентського наукового товариства;

37. Скоропляс В. К. – студентка 41 А групи гуманітарно-технологічного факультету;

38. Баланда В. В. – студентка 31 Н групи гуманітарно-технологічного факультету.

 
Галерея
foto 24
foto 24foto 24
На даний момент 407 гостей на сайті